Legale wietteelt in Rijsenhout zit burgemeester niet lekker

Deel deze pagina
Burgemeester Marianne Schuurmans had de beker liever aan zich voorbij laten gaan. Daar maakt ze geen geheim van. Maar aan een aanwijzing van het Rijk valt niet te ontkomen. En dus gaat in het kader van een rijksexperiment een wietteler in Rijsenhout aan de slag.

Het bewuste experiment heet Gesloten Coffeeshopketen. 42 telers hebben een aanvraag bij het Rijk ingediend. Maximaal tien mogen er  meedoen. Eén van de ingelote telers heeft een kas in Rijsenhout op het oog.

Burgemeester Schuurmans benadrukt dat ze geen problemen op het gebied van openbare orde en veiligheid verwacht. De uitkomsten van een onderzoek van de politie overtuigen haar.

Een hand houdt een canabisblad vast

Een wietteler in Rijsenhout gaat in het kader van een rijksexperiment aan de slag met legale wietteelt. Foto: Shutterstock. 

Leefbaarheid

Wat zit haar dan wel dwars?

We krijgen regelmatig ministers op bezoek in Rijsenhout die één voor één aangeven dat ook zij vinden dat er iets aan de leefbaarheid van het dorp moet gebeuren. Ze zien de verpaupering van de kassen en dat woningbouw mogelijk gemaakt moet worden. Dat dát is wat het dorp nodig heeft. En dan betreft het eerste het beste geluid uit Den Haag de komst van wietteelt. Ik vind dat schrijnend.  

De Rijsenhouters, andere leden van het college en ik hadden liever een ander bericht ontvangen. Een bericht over de verbetering van de leefbaarheid. We hebben die teleurstelling overgebracht. We hebben terug gehoord dat de aandacht voor de leefbaarheid in Rijsenhout er nog steeds is en blijft.  

Zelf is ze vast van plan om bij de vergunningverlening aan de wietteler nadrukkelijk naar die leefbaarheid te kijken, geef ze aan. Ze wil daarover harde afspraken maken.

Het rijksexperiment met legale teelt kent twee fasen. Aan de eerste fase, de legale verkoop van wiet, doet Haarlemmermeer niet mee. Maar dus wel – gedwongen – aan de tweede fase: de coffeeshops in gemeenten die wel meedoen, moeten worden bevoorraad met legale wiet en na loting volgde een aanwijzing met consequenties voor Rijsenhout.

Sociale media

Een aantal Rijsenhouters heeft via de sociale media blijk gegeven van verontrusting.  Ze denken dat hun dorp er niet veiliger op wordt, vrezen voor verkoop van wiet bij de kas en een aantrekkende werking op criminelen. Zoals gezegd heeft de burgemeester die zorgen niet of in elk geval veel minder.

Expertise

Ze wijst erop dat de teler aan tal van voorwaarden moet voldoen. Zo is voorgeschreven dat het transport van de hennep naar de coffeeshops door gecertificeerde waardetransportbedrijven dient te gebeuren. Alleen coffeeshops die meedoen met de Gesloten Coffeeshopketen mogen verkopen. Bij de kas is dat niet toegestaan. De teler heeft veel expertise op het gebied van veiligheid, weet ook hoe hij overlast tot een minimum kan beperken.

Emotionele overlast

Het experiment zélf noemt de burgemeester “prima”. Ook zij wil weten of met een gelegaliseerde teelt illegale inkoop aan de achterdeur van coffeeshops verdwijnt en daarmee ook criminaliteit en overlast.

Maar ze gunt Rijsenhout wat anders dan een opgelegde deelname aan een experiment met wiet. “In de praktijk zal er, denk ik, geen overlast zijn. Maar dit is wel emotionele overlast”, zegt ze.

Gepubliceerd op: 
14 jul 2021