Kersttoespraak van burgemeester Schuurmans

Deel deze pagina
Het jaar 2020 is een veelbewogen jaar geweest. Niemand van ons heeft kunnen bedenken dat een virus, dat in eerste instantie op een milde griep leek, ons leven zo enorm zou gaan beïnvloeden.  We zijn het afgelopen jaar hard geconfronteerd met de betrekkelijkheid van ons bestaan. Een periode waarin het voor velen van ons voor de wind ging, waar voorspoed niet leek te stoppen, kwam abrupt tot een einde. Om plaats te maken voor een periode waarin verdriet, onrust en angst een grote rol spelen.

Beste inwoners van Haarlemmermeer, 

Het jaar 2020 is een veelbewogen jaar geweest. Niemand van ons heeft kunnen bedenken dat een virus, dat in eerste instantie op een milde griep leek, ons leven zo enorm zou gaan beïnvloeden.  We zijn het afgelopen jaar hard geconfronteerd met de betrekkelijkheid van ons bestaan. Een periode waarin het voor velen van ons voor de wind ging, waar voorspoed niet leek te stoppen, kwam abrupt tot een einde. Om plaats te maken voor een periode waarin verdriet, onrust en angst een grote rol spelen. 

We kennen allemaal de beelden uit ziekenhuizen. We kennen allemaal de verhalen van diegenen die ernstig ziek werden en die maanden nodig hadden voor het herstel. En steeds meer van ons hebben iemand in de nabije omgeving verloren aan corona. Mijn gedachten gaan naar hen uit, en naar hen die nu moeten waken bij een geliefde. 

We moeten afstand houden van elkaar, terwijl we elkaar zo graag willen vasthouden. Hoogtepunten uit ons leven, zoals een bruiloft, een belangrijke verjaardag, maar ook dieptepunten zoals een begrafenis kunnen we slechts meemaken met een beperkt aantal mensen. De zomer waar we dit voorjaar allemaal zo reikhalzend naar uitkeken, bracht slechts in beperkte mate verlichting. 

Toch gebeurden er ook hele mooie dingen. Want toen we ineens noodgedwongen meer thuis waren, stonden we ook meer stil bij onze buurtgenoten. Er ontstonden prachtige initiatieven om ervoor te zorgen dat we omkeken naar onze kwetsbare inwoners. Van heel simpel boodschappen doen, tot zingen, orgeldraaien en bloemen bezorgen. Wie herinnert zich niet het applaus voor de zorg? U liet zich van uw beste kant zien. Ondanks het feit dat we zo weinig samen hebben kunnen zijn, was de saamhorigheid groot. 

In schril contrast met deze saamhorigheid staat de onverdraagzaamheid. Juist in deze tijd waarin we naast elkaar zouden moeten staan in plaats van tegenover elkaar, lijken intolerantie en onredelijkheid toe te nemen. In de betrekkelijke anonimiteit van de sociale media gebruiken mensen grote woorden en worden bedreigingen geuit. Maar ook op straat of in winkels lijken geduld, respect en redelijkheid soms ver te zoeken. Jegens elkaar, maar ook jegens diegenen die zorgen voor leefbare en veilige wijken en buurten: mensen met een publieke taak. Nu ons handelen zo risicovol kan zijn voor de gezondheid van anderen, is hun werk extra belangrijk. 

Kerstmis is een tijd van hoop, van warmte en licht, een periode waarin we bij elkaar komen en een nieuw begin vieren. Dit jaar is alles anders. We vieren kerst thuis, in kleine kring. Dat betekent dat velen van ons moeilijke keuzes moeten maken. Maar ik hoop dat we allemaal die keuze kunnen maken, zodat we volgend jaar wel kerst kunnen vieren met iedereen die ons na aan het hart ligt. Ik hoop ook dat we in deze moeilijke periode om kijken naar diegenen die helemaal alleen zijn tijdens deze strenge lockdown en de kerstdagen. We hebben elkaar nu meer nodig dan ooit. 

Maar ik hoop vooral dat deze bijzondere kerst een periode van bezinning kan zijn, en dat we náást elkaar blijven staan. Dat we elkaar kunnen blijven steunen, totdat we corona onder controle hebben. Ik hoop dat wij allen een lichtpunt kunnen zijn voor de ander. 

Ik wens u allen een zalige kerst. 

 

 

 

 

 

Gepubliceerd op: 
25 dec 2020