‘Jeugd van Haarlemmermeer, ga de techniek in!’

Deel deze pagina
Het aantal leerlingen in het technisch onderwijs loopt terug. De klassen zitten niet vol en sommige opleidingen moeten zelfs sluiten. De aanwas van nieuw technisch personeel stagneert terwijl het personeelsbestand vergrijst. Hierdoor groeit het tekort aan technisch personeel. Eind september was er daarom Techniekmeesters 2019, een bijeenkomst waar onderwijsinstellingen, technische bedrijven en de gemeente samen op zoek gingen naar oplossingen.

Techniek neemt een heel belangrijke plaats in onze samenleving en economie in. Ook in Haarlemmermeer waar bijna 11.000 mensen een technische baan hebben. De verwachting is dat het aantal banen in de sector zal toenemen. Tegelijkertijd loopt het aantal beschikbare mensen dat technisch is opgeleid steeds verder terug, vooral in de regio Amsterdam. Hier staan gemiddeld minstens 6 technische vacatures tegenover iedere sollicitant.

De gemeente Haarlemmermeer vindt het belangrijk om het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid samen te brengen om te proberen het tekort aan technisch personeel op te lossen. “Samen willen we de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken. Zo willen we meer leerlingen enthousiasmeren voor werken in de techniek. We willen hen begeleiden bij de eerste stappen van een loopbaan in deze mooie sector, onder meer door stages en leerwerkplekken”, aldus wethouder Ap Reinders (Arbeidsmarktbeleid).

Een houdt een presentatie voor een zaal met mensen

Techniekmeesters 2019: hoe kunnen we jongeren enthousiast maken voor de technische sector? Foto: Techniekmeesters

Ondernemer luidt de noodklok

Michael Mangold, directeur service & onderhoud van VpG Techniek, een groep Nederlandse installatiebedrijven, presenteerde Techniekmeesters samen met Jamie Hooi, projectleider van het Herbert Vissers College. Mangold vindt het belangrijk dat de sector, opleiders en werkgevers, hun verantwoordelijkheid nemen om de klassen van techniekonderwijs weer vol te krijgen. “De techniek heeft 10 tot 15 jaar geleden de boot gemist. Iedereen ging toen de ICT in. Het imago van techniek is dat je in een overall loopt en vieze handen krijgt. Jongeren hebben geen idee dat als je kiest voor techniek je een gouden toekomst hebt. Mijn monteurs lopen in nette kleding, hebben een auto, een laptop en een smartphone waarmee ze van een afstand apparatuur kunnen uitlezen en resetten. Dat is totaal niet in overeenstemming met het beeld dat de jeugd heeft.”

Samen naar oplossingen zoeken

Tijdens Techniekmeesters kregen de deelnemers uit het onderwijs en de technische sector een interactief programma waarbij presentaties werden afgewisseld met vragensessies. De aanwezige werkgevers vertelden dat het steeds lastiger is om geschikte kandidaten te vinden om functies op te vullen en het daarom langer duurt voor een selectieprocedure is afgerond. Ook bleek dat werkgevers bij de jongeren die bij hen aan de slag gaan vaak een aantal belangrijke zaken missen. Ze noemden onder meer betrokkenheid, werkethiek en vragen stellen. Ook vinden ze dat veel jongeren moeilijk om kunnen gaan met werkdruk.

Een belangrijke conclusie aan het einde van het evenement was dat het technisch onderwijs, en dan vooral op vmbo-niveau, kampt met een imagoprobleem. Niet alleen onder ouders maar ook onder jongeren zelf. Dit negatieve imago helpt niet om het tekort aan technische leerlingen en personeel op te lossen. “De verandering moet bij ons vandaan komen. We moeten de strijd aangaan om de jeugd voor techniek te laten kiezen”, aldus Michael Mangold. “Het is ons gezamenlijk belang dat we goede leerlingen en goede technische mensen krijgen.”

Belangrijk dus om ervoor te zorgen dat het technisch onderwijs beter aansluit bij de behoeften van de werkgevers en dat de partijen zich samen inspannen om jongeren warm te maken voor de technieksector. Met deze eerste editie van Techniekmeesters is de dialoog hierover in ieder geval gestart. 

 

Gepubliceerd op: 
7 okt 2019