Inhaalrace achterstallig onderhoud op stoom

Deel deze pagina
Haarlemmermeerders hebben er lang op moeten wachten. Er zijn inwoners die nog even geduld moeten hebben. Het wegwerken van achterstallig onderhoud van de verhardingen in de uitgestrekte gemeente Haarlemmermeer is dan ook een enorme klus.

“Maar we komen wel op stoom. De resultaten zijn duidelijk zichtbaar. En er wordt hard doorgewerkt”, zegt wethouder Marjolein Steffens-van de Water, verantwoordelijk voor de fysieke leefomgeving.

Paulihof voor aanvang van de herstelwerkzaamheden

Paulihof voor de werkzaamheden. Foto: gemeente Haarlemmermeer. 

Veiligheid en kapitaalvernietiging

Een paar jaar geleden is een zogenoemde voorziening achterstallig onderhoud ingesteld. Simpel gezegd is toen ruim 5,5 miljoen euro opzij gezet om (delen van) asfaltwegen en straten en stoepen met open verhardingen waar de veiligheid in het geding raakte of waar kapitaalvernietiging op de loer ligt, aan te pakken.

Dit is aan de orde op in totaal zo’n 2800 wegvakken. Het is de bedoeling om de achterstanden in te halen in de periode 2020-2023. In drie kwart van de gevallen betreft het open verhardingen oftewel stoepen en straten en het resterende kwart bestaat uit asfaltverhardingen.

Paulihof na afloop van de hestelwerkzaamheden

Paulihof na de opknapbeurt. Foto: gemeente Haarlemmermeer. 

Voorbereidingen

Maar voordat de stratenmakers en wegwerkers aan de slag konden, was er veel voorbereidend werk nodig. Zo moesten er werkzaamheden op elkaar worden afgestemd, inwoners geïnformeerd en opdrachten uitgezet. Ook was er uitzoekwerk nodig om bereikbaarheidsproblemen te voorkomen.

“Maar we wilden ook niet dat de inhaalslag te lang aan de spreekwoordelijke bureaus zou blijven plakken”, zegt wethouder Marjolein Steffens.

We hebben dus al wel in 2020 laaghangend fruit geplukt oftewel de wegvakken waar dat snel kon ook daadwerkelijk opgelapt. We hebben drie stratenmakersbussen ingezet om trottoirs en voetpaden te repareren op plekken waar dit het meest urgent was zoals in Badhoevedorp West, Hoofddorp Zuid, Getsewoud Zuid, Linquenda in Nieuw-Vennep en in Rijsenhout en Lisserbroek.   

Wat ook helpt, zegt de wethouder, is dat bij reguliere onderhouds- en vervangingswerkzaamheden achterstallig werk is ‘meegenomen’. “Dat doen we de komende jaren natuurlijk ook.”

De Liesbos voor de herstelwerkzaamheden

Liesbos voor aanvang van de werkzaamheden. Foto: gemeente Haarlemmermeer.

Asfalt

Voor 2021, dit jaar dus, is de doelstelling om voor 2,3 miljoen euro aan achterstallig onderhoud weg te werken. Het accent ligt daarbij op het herstel van asfaltverhardingen. Schade aan asfalt leidt doorgaans snel tot verdere verslechtering van de staat van de weg. Vanwege de kosten worden combinaties van asfaltvakken uitgevoerd. Bij voorkeur wordt het werk in de zomermaanden uitgevoerd omdat dan de kans op de juiste temperaturen het grootst is. Op de lange lijst van asfaltvakken staan onder meer de Kruisweg in Rozenburg en Hoofddorp, de Van Heuven Goedhartlaan, Frankenburgsingel en Maria Tesselschadelaan, alle in Hoofddorp en het Dokter Van Haeringenplantsoen in Nieuw-Vennep. Verder de Bauduinlaan in Halfweg en de Wijnmalenstraat in Badhoevedorp.

Liesbos hetstelwerkzaamheden in uitvoering

Werk in uitvoering Liesbos. Foto: gemeente Haarlemmermeer. 

Voetpaden

Ook op het programma voor 2021 staan wegvakken met open verhardingen van minimaal 100 vierkante meter en wegvakken met een kleinere oppervlakte in de buurt.

Op de lijst die daarvan is gemaakt staat onder meer de voetpaden van Liesbos in Hoofddorp. De werkzaamheden hier zijn al begonnen. Ook de voetpaden van het Parelpad in Hoofddorp staan op de lijst net als het wandelpad in Graan voor Visch zuid en de rijbaan en delen van het parkeerterrein van de Kalslagerring in Nieuw-Vennep.

Liesbos aan het eind van de herstelwerkzaamheden

Liesbos na afloop van de werkzaamheden. Foto: gemeente Haarlemmermeer. 

Hoe ouder hoe slechter

Let op: de lijst is langer dan hier weergegeven. En de wegvakken die er niet op staan, komen in 2022 en 2023 aan de beurt.

Opvallend is dat vooral Hoofddorp onder handen wordt genomen. “Dat klopt”, bevestigt wethouder Marjolein Steffens. Uit inspectie is gebleken dat iets minder dan een kwart van het gehele verhardingenareaal van onvoldoende kwaliteit is en het grootste deel daarvan betreft gebied Midden. En:

Er is een duidelijk verband met de leeftijd. Hoe ouder hoe slechter.

 

Gepubliceerd op: 
8 jul 2021