Incheonweg geschikt voor Transformatorstation

Deel deze pagina
Het haalbaarheidsonderzoek naar de locatie voor een nieuw transformatorstation aan de Incheonweg is afgerond. De locatie voldoet aan de gestelde eisen. Alles afwegend vindt het college van B&W de locatie aan de Incheonweg geschikt. Het college stelt de gemeenteraad voor de locatie definitief aan te wijzen.

Het haalbaarheidsonderzoek naar deze specifieke locatie is eind november vorig jaar gestart. Omdat eerdere locaties om verschillende redenen afvielen heeft het vinden van een geschikte locatie al met al meer dan vijf jaar geduurd. Met de realisatie van dit station wordt voorzien in het nijpende stroomtransportprobleem in de gemeente Haarlemmermeer.

Haalbaarheidsonderzoek

In november 2020 heeft het college van B&W de voorlopige voorkeur uitgesproken voor de locatie aan de Incheonweg op bedrijventerrein Schiphol Logistics Park. Toen zijn de gemeente Haarlemmermeer en TenneT en Liander begonnen met een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek. Hierbij zijn de milieuaspecten, de landschappelijke inpassing, geluid en de elektromagnetische velden onderzocht. Ook heeft de gemeente de maatschappelijke haalbaarheid onderzocht door het horen en meewegen van de belangen van bewoners en bedrijven.

Participatie en communicatie

De gemeente Haarlemmermeer heeft samen met TenneT en Liander, veel aandacht besteed aan de communicatie en participatie over de beoogde locatie. Omwonenden en andere belanghebbenden zijn zo persoonlijk mogelijk benaderd. Hierbij is veel direct contact geweest en gelegenheid geboden vragen te stellen. De vragen zijn in (online) overleggen en door plaatsing op de gemeentelijke website (zie hieronder) beantwoord. Een aantal omwonenden vindt dat de locatie te dicht bij hun huizen ligt. Zij uitten hun zorgen over gezondheid vanwege geluid en elektromagnetische velden. Ten aanzien van elektromagnetische velden voldoet het station op deze locatie ruimschoots aan de normen. Hoewel ook het geluid in het oorspronkelijke ontwerp binnen de gestelde normen blijft, hebben TenneT en Liander het ontwerp van het transformatorstation aangepast om geluid extra te dempen. De compensatiespoelen en de transformatoren (zie afbeelding) werden in het eerste plan aan drie kanten door een muur omsloten. Nu komt ook aan de vierde kant een wand, waardoor het geluid naar de woningen aan de Aalsmeerderdijk afneemt.

Impressie van het transformatorstation aan de Incheonweg

Impressie van het boogde toekomstige station. Links de twee compensatiespoelen van TenneT, in het midden de zes transformatoren van Liander. Rechts het gebouw met de hoogspanningsinstallatie van TenneT. De spoelen en transformatoren komen tussen vier wanden te staan, in plaats van de eerder gedachte drie wanden. Rechts de Incheonweg met bestaande bebouwing.

Wethouder Ruimtelijke Ordening Mariëtte Sedee:

We hebben meer dan vijf jaar naar een locatie gezocht. De afgelopen maanden hebben we een intensief en degelijk haalbaarheidsonderzoek doorlopen en uitgebreid met de omgeving gecommuniceerd. Elke locatie heeft voor- en nadelen, maar een nieuw transformatorstation is noodzakelijk. Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat het op deze locatie kan. Dat is goed nieuws omdat de stroomvoorziening nodig is voor bedrijven en woningen.   

Code rood

Vanaf september 2020 geldt code rood voor het oostelijk deel van Haarlemmermeer. Er kan er geen stroom geleverd worden aan nieuwe bedrijven en woningbouwprojecten waar grootverbruikaansluitingen nodig zijn. Er is een groot gebrek aan capaciteit om stroom te kunnen leveren. Daar komt bij dat de energietransitie leidt tot een groeiende vraag naar stroom. Het stroomtekort kan alleen opgelost worden door de bouw van nieuwe transformatorstations. Dit onderstreept het belang van een nieuw transformatorstation op de beoogde locatie.

Planning en inspraak

De gemeenteraad beslist over de definitieve locatie van het transformatorstation. Naar verwachting gebeurt dit eind april. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel van B&W, neemt de gemeenteraad in het najaar ook een besluit over het bestemmingsplan dat aangepast moet worden. Belanghebbenden kunnen dan zienswijzen indienen tegen de herziening.

Meer informatie

Het raadsvoorstel en het haalbaarheidsonderzoek zijn te vinden op de website van de gemeente Haarlemmermeer.  Informatie is ook te vinden op de website van TenneT en de website van Liander.

 

Gepubliceerd op: 
7 apr 2021