In 2022 geen bezuinigingen door extra geld van het Rijk

Deel deze pagina
In de zogenaamde septembercirculaire kondigde de Rijksoverheid aan extra geld in het gemeentefonds te storten, hierdoor is er onverwachts financiële ruimte ontstaan en zijn wij ingehaald door de realiteit. Daarom heeft het college besloten om de gemeenteraad voor te stellen de ombuigingen in het kalenderjaar 2022 voor een bedrag van 2,3 miljoen euro incidenteel te laten vervallen. 

Door het onzekere meerjarenbeeld vanaf 2023 wil het college de bezuinigingen in de jaren daarna voorlopig laten staan tot het moment dat er ook voor die jaren meer financiële zekerheid is.  

Het college heeft in de afgelopen periode een uitgebreid pakket aan ombuigingsmaatregelen moeten voorstellen aan de raad. Deze maatregelen liepen op tot een pakket ombuigingen van 13,2 miljoen euro in 2025 waarover de raad op 1 juli 2021 heeft besloten. Voor 2022 ging het dan onder andere om bezuinigingen op de handhaving, besparingen op afhandeling meldingen openbare ruimte en versobering doelgroepenbeleid. Die worden nu dus allemaal geschrapt.

September Circulaire

In 2022 zijn er geen bezuinigingen door extra geld van het Rijk. Foto: Shutterstock

Wethouder financiën, Jurgen Nobel, is blij dat er meer ruimte is in de begroting. “De bezuinigingen die nodig waren, raakten de inwoners, ondernemers en organisaties direct. We zijn ingehaald door de realiteit, door het extra geld van het Rijk. Al eerder konden we melden dat we Sportservice in stand kunnen houden, zodat zij hun rijksbijdrage behouden.”

Gepubliceerd op: 
15 okt 2021