Iedereen aan het werk

Deel deze pagina
Dankzij de sterke economie is de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt in de eerste helft van 2019 nog verder gestegen. De vraag naar arbeidskrachten groeit sneller dan het aanbod waardoor het voor werkgevers moeilijker is om aan personeel te komen. Je zou verwachten dat ook inwoners die moeilijk aan een baan kunnen komen, profiteren van deze krapte. Maar helaas is dat niet altijd het geval.

In Haarlemmermeer gaat het goed, zo bleek uit de onlangs uitgegeven Atlas voor Gemeenten 2019. Hierin worden de 50 grootste gemeenten van ons land met elkaar vergeleken. De gemeente heeft het laagste werkloosheidspercentage en inwoners zijn steeds minder vaak afhankelijk van een bijstandsuitkering. Door dit alles eindigde Haarlemmermeer dit jaar als eerste in de sociaal-economische index. De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is dus hoog en de verwachting is dat het aantal banen in de regio Amsterdam door blijft groeien. Toch zijn er nog steeds werkzoekenden die maar geen baan kunnen vinden. Dit kan komen door ziekte, schulden, taalachterstand of zorgtaken. Ook deze mensen willen graag aan het werk.

Wethouder Ap Reinders (Werk & Inkomen): 

“Werken is zoveel meer dan alleen maar geld verdienen. Een baan geeft mensen een doel en een sociaal netwerk. Daarom werkt de gemeente er hard aan om het motto ‘Werk boven een uitkering’ waar te maken voor al onze inwoners."

Wat doet de gemeente? 

Op dit moment ontvangen 1950 inwoners een bijstandsuitkering. De gemeente zet verschillende middelen in om hen, en inwoners die in een uitkeringssituatie dreigen te komen, aan werk te helpen. Zo is de gemeente onderdeel van het Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam (WSP). Het WSP brengt mensen die moeilijk zelf werk kunnen vinden in contact met werkgevers. Het helpt ook werkgevers om deze mensen in dienst te nemen, onder meer door ondersteuning bij de werving en selectie van kandidaten, en bij het aanvragen van subsidies. Meer kans op werk voor iedereen.  
 
Voor inwoners met een lichamelijke, psychische of verstandelijke arbeidsbeperking is er AM match. Deze organisatie biedt, waar nodig, werk in een beschutte omgeving maar veelal bij reguliere werkgevers.   

Het WijkLeerbedrijf Haarlemmermeer is een samenwerkingsverband van de gemeente, het ROC Nova college, een aantal zorginstellingen en andere organisaties op zoek naar personeel. Zij begeleiden inwoners naar werk in sectoren waar behoefte is aan personeel, zoals de zorg. De deelnemers zijn in de praktijk geschoold op MBO 1 of 2 niveau.  

Daarnaast heeft de gemeente zelf verschillende empowerment- en sollicitatietrainingen ontwikkeld en biedt deze aan. Ook creëren we werkervarings- en opleidingsplaatsen voor inwoners die nog een extra duwtje in de rug nodig hebben, voordat zij aan een traject dat leidt naar werk kunnen beginnen. Er zijn ook projecten speciaal gericht op alleenstaande ouders, 50-plussers en statushouders.  

De gemeente probeert verder werkgevers en werkzoekenden dichter bij elkaar te brengen door het organiseren van en deelnemen aan banenmarkten. 

Resultaten 

In 2017 zijn er 191 personen uitgestroomd naar werk. In 2018 waren dat er 245. Dit is een stijging van 29 procent.  In september 2019 ontvangen 1950 inwoners een bijstandsuitkering. 217 van hen werken parttime maar door het beperkte inkomen zijn ze nog voor een gedeelte aangewezen op een uitkering. Mede door bovengenoemde inspanningen gaan inwoners weer aan het werk maar er is nog werk te doen. De groep die weinig ondersteuning nodig heeft wordt kleiner. De groep die vaak door meerdere belemmeringen niet aan het werk komt heeft het lastig. Ook voor deze groep blijft de gemeente zich inzetten. 

Gepubliceerd op: 
11 sep 2019