Huurcompensatie voor sportverenigingen

Deel deze pagina
Zeker 72 binnen- en buitensportverenigingen in Haarlemmermeer krijgen huurcompensatie aangeboden. Dat heeft het college van B&W op 6 april 2021 besloten.

Achtergrond

Het coronavirus hakt erin. Het heeft impact op alles en iedereen. Denk aan de gezondheid, de economie, maar ook de sociaalmaatschappelijke invloed, de beperkingen door de maatregelen, maar vooral ook de financiële gevolgen. Veel sportverenigingen redden het niet meer zonder steun. In gesprekken met diverse verenigingen hebben de voorzitters aangegeven dat de financiële situatie nijpend wordt. De gemeente Haarlemmermeer wilde hier iets aan doen. 

zwemmers duiken van het startblok

Foto: 2016. Zwemmers duiken van het startblok tijdens de ONK Korte Baan in het Sportcentrum Koning Willem-Alexander. Foto: Renata Jansen Fotografie. 

Sport en bewegen

Sport en bewegen is onlosmakelijk verbonden met een vitale samenleving; een gemeente met gezonde inwoners, die zich ook mentaal fijn voelen. Sportwethouder Fouad Sidali:

Niet kunnen sporten, leidt bij veel mensen tot sombere gedachten en overgewicht. Los van voordelen van het lichamelijk en mentaal fit zijn, heeft sporten een sociaal maatschappelijke component. Mensen ontmoeten elkaar, delen een hobby en voelen zich betrokken. In het sportbeleid van de gemeente Haarlemmermeer wordt gekozen voor een breed sport- en bewegingsaanbod op tal van gebieden. Om dit waar te maken is het voortbestaan van verenigingen van groot belang; zij bieden die grote diversiteit aan sporten én de faciliteiten. Daarom ben ik blij met de mogelijkheid van huurcompensatie, die de gemeente gaat bieden.  

Compensatieregeling

Sportverenigingen hebben dankzij de rijksregeling “Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19” een huurcompensatie gekregen over de maanden maart tot en met mei 2020. De 72 binnen- en buitensportverenigingen zijn rechtstreeks via het Rijk of via Sportfondsen Haarlemmermeer gecompenseerd. In totaliteit hebben deze 72 verenigingen 352.839 euro aan rijkssubsidie gekregen. 

Ook de maanden daarna hebben de sportverenigingen te maken gehad met ernstige beperkende coronamaatregelen. Daarom heeft het college van B&W besloten om dezelfde subsidieregeling ook te laten gelden voor de maanden juni tot en met december 2020 en januari tot en met juni 2021. Met de kennis van nu, gaat de gemeente Haarlemmermeer ervan uit dat de beperkende coronamaatregelen gelden tot het einde van het tweede kwartaal 2021. Het benodigde budget hiervoor is 1.530.000 euro.  Hierop worden eventuele voorschotten, openstaande huurverplichtingen en nog uit te keren rijksubsidies nog in mindering gebracht. Als blijkt dat de beperkende maatregelen langer duren, waardoor ook na 1 juli 2021 sportverenigingen belangrijke inkomsten missen, dan overweegt de gemeente Haarlemmermeer wederom een verlenging van de gemeentelijke compensatieregeling. 

Rijkssubsidie

Het Rijk heeft aangegeven ook een subsidieregeling te treffen voor het laatste kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. Dit is 100 procent voor indoorverenigingen en 45 procent voor buitensport. De definitieve invulling en uitkering hiervan volgt nog.

Sportfondsen

De huurcompensatie geldt ook voor Sportfondsen. Als huurder van gemeentelijk vastgoed.

 

 

Informatie

Binnen- en buitensportverenigingen en huurders van gemeentelijk vastgoed worden via een brief over deze huurcompensatieregeling geïnformeerd. Hierbij krijgen zij ook een aanvraagformulier die zij in kunnen vullen.

 

Gepubliceerd op: 
7 apr 2021