Het tij is aan het keren in Zwanenburg

Deel deze pagina

Droge voeten zijn in Zwanenburg geen vanzelfsprekendheid. Het dorp kampt al jaren met wateroverlast. Door hevige neerslag in juli en augustus 2014 kwamen de Marialaan en Kastanjelaan opnieuw blank te staan en liepen huizen onder water. Een nieuw dieptepunt dat tegelijkertijd een keerpunt was. Het college heeft in navolging op een besluit uit 2014 recent ingestemd met een nieuw pakket maatregelen beschreven in de nota ‘Uitvoering maatregelen overlast Zwanenburg’. De belangrijkste oorzaken van de wateroverlast in Zwanenburg zijn de verhardingen in tuinen, het dempen van greppels en sloten in combinatie met het lokaal verzakken van de bodem. Als het er hard regent, stroomt het water over de verharding en percelen naar het laagste punt. Een aantal maatregelen is inmiddels getroffen. Zo zijn de sloten langs de Troelstralaan, De Weeren, Kruiswaal/Veenenweg en de IJtocht uitgebaggerd en is de duiker onder de Domineeslaan naar de IJtocht hersteld.

In kaart gebracht

Ook het onderzoek naar de maatregelen in de Marialaan en Kastanjelaan is afgerond. Voor 23 woningen in ‘de kuil’ (het laagste punt in Zwanenburg) is in kaart gebracht hoe regenwater de woningen kan binnenstromen en welke maatregelen bewoners zelf kunnen treffen. De rapportages daarvan zijn persoonlijk aan de bewoners overhandigd. De klus is nog niet geklaard in Zwanenburg. Zowel het Hoogheemraadschap van Rijnland als de gemeente zijn nog bezig met het uitvoeren van de maatregelen tot naar verwachting medio 2016. Het gaat om onder meer een grotere afvoercapaciteit in de Domineeslaan en Lindenlaan, het verbreden van de tocht langs de Troelstralaan en het uitbaggeren van een waterpartij in het park.

Financiële tegemoetkoming

Voor 7 van de 23 woningen in ‘de kuil’ zijn ondanks de maatregelen droge voeten nog steeds geen vanzelfsprekendheid. Daarom krijgen de bewoners een eenmalige financiële tegemoetkoming waarmee zij eenvoudig maatregelen kunnen treffen om het water tegen te houden.  Foto van bedrijventerrein De Weeren  

Bedrijventerrein De Weeren

Uit de bijeenkomsten met bewoners en ondernemers is gebleken dat ook op bedrijventerrein De Weeren bij hevige neerslag water op straat en wateroverlast optreden. Ook hier zijn de oorzaken onderzocht en is een aantal maatregelen voorgesteld. Door de afvoercapaciteit naar het zuiden te vergroten, wil het college ook een einde maken aan een groot deel van de wateroverlast op De Weeren.  

Begeleidingsgroep en -commissie

De ‘operatie Zwanenburg’ doet de gemeente niet alleen. Ze heeft nauw contact met een begeleidingscommissie waarin Zwanenburgers zitting hebben. Zij zijn op de hoogte van alle acties en vervolgstappen. Zij denken, praten en beslissen mee. Tevens zijn zij aanspreekpunt en platform voor inwoners van Zwanenburg. Ook voor bedrijventerrein De Weeren is een begeleidingsgroep actief. Hier kunnen ondernemers terecht met vragen of suggesties.

Gepubliceerd op: 
4 feb 2016