‘Het is een tiny house’

Deel deze pagina
Het is een woninkje, een tiny house. Geen container. Er zit een raam in, degene die er geïsoleerd moet verblijven in afwachting van de uitslag van de coronatest krijgt uiteraard te eten. Degene die er verblijft, wordt verzorgd en komt niets te kort.

“Maar hij moet uiteraard wel in afzondering blijven tot er duidelijkheid is over zijn gezondheidssituatie zodat hij geen omwonenden of passanten kan besmetten.”

Burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer maakte gisteravond in de raadsvergadering nog eens duidelijk dat mensen die in één van de twee huisjes bij de brandweerkazerne aan de Adrianahoeve in Hoofddorp worden ondergebracht niets te klagen hebben. 

Er zijn per abuis meer van zulke tiny houses geleverd dan de bestelde twee maar er worden er maximaal twee in gebruik genomen. Intussen wordt druk gewerkt aan een grootschaliger opvang elders in de regio Kennemerland. Als die eenmaal in bedrijf is, worden de woninkjes nabij de brandweerkazerne hoogstwaarschijnlijk niet meer gebruikt. Op het moment van schrijven zijn trouwens beide woninkjes leeg. 

Ophef 

De uitgebreide toelichting van de burgemeester in de raadzaal was een reactie op de kortstondige maar intense berichtenstroom over de man die in één van de twee was opgevangen. Dat de media kozen voor het woord ‘container’ in plaats van tiny house of woninkje was voor een belangrijk deel debet aan de ophef. De man moest getest worden op het corona-virus, en moest de tussentijd worden geïsoleerd. Veel opties zijn er niet. Hotels bijvoorbeeld weigeren wegens het ontbreken van een gezondheidsverklaring. 

Geen angst verspreiden 

Niet één van de fracties in de gemeenteraad is, ondanks de ophef in de media, onder de indruk geraakt van de gebeurtenissen. Wel willen ze regelmatig informatie ontvangen over de ontwikkelingen rond het coronavirus in Haarlemmermeer en in de Veiligheidsregio Kennemerland. Burgemeester Schuurmans zegde toe elke openbare raadsvergadering met informatie te komen. 

Michel van Dijk van Forza! is daar blij mee. Een goede informatievoorziening gaat angst tegen, zei hij, daarmee instemmend reagerend, net als de burgemeester zelf, op een oproep van fractievoorzitter Maaike Ballieux van GroenLinks om geen angst te verspreiden en vertrouwen te stellen in de hulpverleners. 

Burgemeester Schuurmans maakte verder duidelijk dat de gemeenteraad en ook zijzelf op dit moment niet ‘in charge’ is. “Het is niet in uw maar in Haagse handen.”                      

Gepubliceerd op: 
6 mrt 2020