Haarlemmermeer verlengt drie bedrijveninvesteringszones (BIZ)

Deel deze pagina
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten mee te werken aan het verlengen van drie bedrijveninvesteringszones (BIZ) in Haarlemmermeer, te weten op woonboulevard Cruquius, Airport Business Park De Hoek en bedrijventerrein Spoorzicht. Een BIZ is een zone waar lokale ondernemersorganisaties gedurende maximaal vijf jaar zelf kunnen investeren in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving. Het gaat om bijvoorbeeld leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit.

In Haarlemmermeer zijn op dit moment BIZ-zen op de bedrijventerreinen Spoorzicht, De Hoek en Graan voor Visch Zuid en in de winkelgebieden Hoofddorp-Centrum en Cruquius. Een BIZ-periode kent een wettelijke duur van maximaal vijf jaar. Na die vijf jaar kan een verzoek worden gedaan voor de instelling van een nieuwe BIZ. De besturen van de Stichting BIZ Cruquius, Vereniging Parkmanagement Airport Business Park De Hoek en BIZ-Vereniging Spoorzicht hebben een dergelijk verzoek gedaan.

Gezien de goede resultaten die de afgelopen vijf jaar zijn behaald werk ik graag mee aan de voortzetting van deze drie BIZen   

zegt wethouder Johan Rip.

Naambord bedrijventerrein Spoorzicht

Bedrijventerrein Spoorzicht, één van de bedrijveninvesteringszones (BIZ) die voor verlenging in aanmerking komt. Foto: Designmasters.

BIZ hoe zat het ook al weer?

De wet Bedrijveninvesteringzone (BiZ) maakt het voor lokale ondernemersorganisaties mogelijk zelf te investeren in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving. De BIZ moet een initiatief van ondernemers zijn en wordt gevuld op basis van een extra heffing op de Onroerendzaakbelasting (OZB) van alle OZB-plichtigen binnen de door de ondernemers vast te stellen BIZ-zone. De OZB wordt, zoals gebruikelijk, geïnd door de gemeente en de totale opbrengst wordt als subsidie door de gemeente uitgekeerd aan het ondernemersfonds. Een BIZ is uitdrukkelijk van en voor ondernemers en kan alleen op basis van een initiatief van ondernemers zelf worden opgezet.

De BIZ- kent een eigen juridische eenheid en mag als vereniging of als stichting worden opgericht en in stand gehouden. De BIZ moet voor de investeringen een businessplan (BIZ-projectplan) voor een periode van vijf jaar opstellen waarin de ambities en doelstellingen worden verwoord en een uitvoeringsplanning en begroting op hoofdlijnen in zijn opgenomen.

De wet gaat over het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander (mede) publiek belang in de openbare ruimte. Om duidelijke afspraken te maken over de extra inzet die ondernemers met het fonds willen realiseren, stelt de gemeente samen met de BIZ een uitvoeringsovereenkomst op. Vervolgens wordt de BIZ-verordening door de raad vastgesteld. Nadat er uit een draagvlakmeting blijkt dat er voldoende animo is voor de BIZ, treedt de BIZ  in werking.

Nog meer BIZen

Wethouder Johan Rip:

We leggen deze drie verordeningen nu voor aan de raad ter besluitvorming. Ik verwacht de verordening voor de BIZ Hoofdorp-Centrum ook op korte termijn voor te kunnen leggen.  

De BIZ Graan voor Visch Zuid loopt nog tot 31 december 2024. Door een aantal ondernemers op bedrijventerrein Hoofddorp Noord is twee jaar geleden een poging gedaan om een BIZ op te zetten. Helaas bleek uit de draagvlakmeting onvoldoende draagvlak bij de overige ondernemers. Volgend jaar wordt een nieuwe poging gedaan. In Nieuw-Vennep Centrum hebben de ondernemers de wens om een BIZ te starten per 1 januari 2022. Ook die verordening wordt zo snel als kan aan de raad voorgelegd.

Gepubliceerd op: 
9 sep 2021