Haarlemmermeer is Roze Regenboog Café rijker

Deel deze pagina
Ze zijn of terug in de kast of ze zijn allemaal naar Amsterdam verhuisd. Het is die grap met serieuze ondertoon van Roos de Vries en Mara van Limbeek waaruit het idee voor het Roze Regenboog Café is voortgekomen. Woensdag 13 oktober is de feestelijke opening in het Duyckercafé in Het Cultuurgebouw in Hoofddorp.

Twee initiatiefnemers

Mara van Limbeek van Amstelring en Roos de Vries, coördinator sociaal domein en vrijwilligerscoördinator bij Het Cultuurgebouw, de twee initiatiefnemers van het Roze Regenboog Café, deelden hun verbazing over de ogenschijnlijk totale afwezigheid van roze ouderen in de verzorgingshuizen in Haarlemmermeer. Vandaar die grap. Sowieso manifesteren LHBTIQ-inwoners van de regenbooggemeente Haarlemmermeer zich niet al te nadrukkelijk. Wat geen verwijt is, zegt Roos de Vries, maar slechts een constatering.     

Kinderen en kleinkinderen

Wat ook de redenen mogen zijn, dát ze er zijn, staat vast. Uit gesprekken met collega’s die wél tot de doelgroep behoren, kwam naar voren dat de leefwereld van roze ouderen klein kan zijn, ook al zijn er contacten met heteroseksuele familieleden, vrienden of bekenden. Roos de Vries: “De gesprekken gaan dan al snel over kinderen en kleinkinderen. En die hebben ze dikwijls zelf niet. Ook hebben ze lang niet altijd zin om uit te leggen hoe dat bij henzelf zit.”

Opening Roze Salon - Vrouw met regenboogvlag

De reacties op de Roze Regenboog Café zijn tot dusverre overweldigend positief. Foto: Shutterstock

Haarlem en Amsterdam 

In Amsterdam bestaan al vergelijkbare door Amstelring geïnitieerde cafés, weten Mara van Limbeek en Roos de Vries. Toen ze zich vervolgens informeerden over een dergelijk initiatief in Haarlem dat succesvol is en dat zijn bestaansrecht reeds heeft bewezen, stond het vast voor de twee vast: het zou  ook voor Haarlemmermeer een goede zaak zijn dat je als roze oudere een optie hebt om naar een plek te gaan waar je gelijkgestemden kunt ontmoeten. “In een gewoon café kan het ook gezellig zijn maar daar tref je niet als vanzelf gelijkgestemden.”

Overweldigend positief 

Als de voortekenen niet bedriegen, is het Roze Regenboog Café een schot in de roos. “De reacties zijn tot dusverre overweldigend positief”, zegt Roos de Vries. “Sinds ik het persbericht heb verstuurd, worden we overspoeld. Of ik daar verbaasd over ben? Nou, ik doe wel vaker een persbericht de deur uit waarna het soms een veel stiller blijft. Maar in het Roze Regenboog Café wordt een belangrijk maatschappelijk en ook innovatief initiatief gezien. Wat het volgens ons ook is. Het Cultuurgebouw zet zich in voor kwetsbare doelgroepen en houdt zich bezig met maatschappelijke vraagstukken. Dit past hier allemaal precies bij.” 

Drempelverlagend 

Nog steeds Roos de Vries: “Ik ben erg blij met de reacties tot dusverre. Die werken drempelverlagend en dat is precies wat we ook beogen.” De eerste keer dat het Roze Regenboog Café opengaat, is geheel verzorgd met muziek, show en een maaltijd. De avond wordt vervolgens elke maand herhaald op de tweede woensdag van de maand. Uit het persbericht: “Het Roze Regenboog Café is dé ontmoetingsplaats voor de LHBTIQ+ ouderen waar wordt gelachen, gesproken, gegeten en gedronken en waar elke maand weer een leuk, interessant programma te beleven is.” 

Roos de Vries en Mara van Limbeek zijn de initiatiefnemers maar ze zijn niet de enigen die voor de totstandkoming hebben gezorgd. Graag noemt Roos de Vries ook Huub van Cordaan, Anne-Marie van Pier K en vrijwilliger Frank. Waarvan akte. 

Meer informatie

  • Mara van Limbeek: 06 22064255
  • Roos de Vries: 023 5669540
Gepubliceerd op: 
11 okt 2021