'Haarlemmermeer mooier en sterker maken'

Deel deze pagina
De eerste programmabegroting van dit college van burgemeester en wethouders is klaar. Die gaat over wat de bestuurders de komende jaren willen bereiken, hoe Haarlemmermeer eruit komt te zien en wat dat gaat kosten.

Hoe Haarlemmermeer er over een tijdje uitziet, is voor de inwoners en ondernemers belangrijk. Hoe gaan we om met de grote vraag naar woningen, met mobiliteit, landbouw, economie, gezondheid, natuur, groen en klimaatverandering? Daarover konden inwoners meepraten. Het resultaat komt uiteindelijk in een omgevingsvisie van de gemeente, die door de raad zal worden vastgesteld. 

Schematisch overzicht van de inkomsten en uitgaven van de gemeente Haarlemmermeer

Overzicht van de inkomsten en uitgaven.

Veilige en fijne leefomgeving

Haarlemmermeer is een sociale gemeente, waar goed voor elkaar wordt gezorgd en waar prettig wonen samenhangt met een veilige en fijne leefomgeving. Inwoners die het nodig hebben helpt de gemeente met passende zorg en ondersteuning. Dat mag, wat het college betreft, niet in het geding komen. Ook voor de jongeren wordt gezorgd. Er wordt de komende jaren geïnvesteerd in nieuwbouw en renovatie van scholen.

20.000 woningen erbij

De woningnood is ook in onze gemeente groot. Daarom wil Haarlemmermeer dat er 20.000 woningen tot 2040 bij worden gebouwd. Daardoor zullen er in de toekomst zo’n 200.000 mensen in de polder wonen. Er wordt ook ‘diverser’ gebouwd: niet alleen eengezinswoningen, maar ook appartementen. Daarnaast investeert de gemeente in verkeer en vervoer, want Haarlemmermeer moet wel bereikbaar blijven. Daarom vinden de bestuurders het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp van groot belang. Of alle projecten doorgaan, hangt af van de gevolgen van de stikstof-uitspraak van de Raad van State. Hierover is nog veel onduidelijk.

Sterke economische regio

Ruimte voor ondernemen is voor het college essentieel. Haarlemmermeer is al zeven jaar achter elkaar de sterkste economische regio van Nederland. De werkgelegenheid groeit hier sneller en bedrijven vestigen zich hier graag. Daarin wil het college blijven investeren.

Haarlemmermeer mooier, sterker en krachtiger maken, dat is ons doel

zegt wethouder Financiën Jurgen Nobel.

Ik wil graag dat ons huishoudboekje op orde is. Vanaf 2021 dreigt echter een tekort te ontstaan. Daarom zoeken we nu naar maatregelen om dat terug te dringen.

 

Gepubliceerd op: 
9 okt 2019