Haarlemmermeer goed bezig met toegankelijkheid

Deel deze pagina
Het gaat goed. Maar Haarlemmermeer is er nog niet. De gemeente kan en moet nog toegankelijker worden. Dat is de teneur van de brief aan de gemeenteraad van wethouder Marjolein Steffens-van de Water (fysieke leefomgeving, doelgroepenbeleid) waarin de resultaten op een rij zijn gezet van het toegankelijk maken van voorzieningen in het bijna voorbije 2021, de zogenoemde Lokale Inclusie Agenda.

Lange brief

Het is een lange rij geworden die aangeeft dat toegankelijk maken véél meer is dan het slechten van drempels voor een rolstoelgebruiker alléén. In de Lokale Inclusie Agenda gaat het ook om stemlokalen, begrijpelijke brieven, bushaltes, winkelen, uitgaan, het tegengaan van discriminatie van mensen met hulphonden, sporten en spelen met een fysieke of verstandelijke beperking en nog veel meer. “Ja, het is een lange brief geworden”, zegt de wethouder. “Maar in dit geval is dat juist goed.”

Haarlemmermeer maakt deel uit van een koplopersgroep van gemeenten en is ook om die reden aan zijn stand verplicht zijn uiterste best te doen voor inwoners en bezoekers met een beperking. Want zij mogen letterlijk en figuurlijk niet aan de kant komen te staan.

Een groep mensen test de toegankelijkheid. Een blinde man wordt ondersteund door een begeleider en er zit een mevrouw in een rolstoel

Inclusie gaat over veel meer dan toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers. Het gaat bijvoorbeeld ook om begrijpelijke brieven, bushaltes, winkelen, uitgaan. Foto: Danny Fotografie.

Brancheverenigingen

Die koplopersgroep groeit, er is steeds meer publiciteit over en bewustwording voor (het belang van) toegankelijkheid. Ook groeit het inzicht dat er verschillende soorten beperkingen bestaan. Het onderwerp wordt ook door steeds meer brancheverenigingen (detailhandel, evenementen, bouwen, openbaar vervoer) omarmd.
Volgens wethouder Marjolein Steffens klinken signalen van inwoners over knelpunten in de openbare ruimte steeds beter door. “De tijd dat deze aan dovenmansoren waren besteed, ligt ver achter ons.”

Brieven

Ook andere aspecten van toegankelijkheid ontsnappen niet aan de gemeentelijke aandacht.

Ik vind al onze inspanningen om onze brieven begrijpelijker te maken een mooi voorbeeld. We vervangen de moeilijke woorden, lange zinnen en vaktaal. ‘Alles overziend zijn wij van mening dat we jaarlijks wezenlijke stappen zetten die ertoe doen’, staat in het concluderende deel van de brief. Doordat we met een beperkt rijtje speerpunten werken, zijn gerichte acties mogelijk en zijn onze ambities realistisch en uitvoerbaar. 

(Die speerpunten zijn bewustwording, begrijpelijk communiceren en fysieke toegankelijkheid/zelfstandig wonen, red.) 

Afspraken

Een toegankelijk en inclusief Haarlemmermeer is volgens de wethouder niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente. Ook andere organisaties moeten bijdragen. “We gaan dat nog meer benadrukken in onze publiciteit en campagnes.”

We zijn met onze Lokale Inclusie Agenda en met de andere koplopersgemeenten goed op weg maar Haarlemmermeer kan en moet nog toegankelijker worden. We gaan met de verschillende doelgroepen afspraken maken over hoe dat het beste kan. Inwoners moeten ons blijven voeden met hun knelpunten van alledag. Wij zien nog veel over het hoofd omdat wij door een andere bril kijken dan mensen met een beperking.”
 

Gepubliceerd op: 
24 nov 2021