Grote ambities voor stationsgebied Hoofddorp

Deel deze pagina
Het Verdichtingsplan Stationsgebied Hoofddorp laat de visie zien hoe het stationsgebied van Hoofddorp zich verder kan ontwikkelen tot een aantrekkelijk, stedelijk en bruisend gebied met circa 15.500 woningen en 11.000 arbeidsplaatsen. Op 31 augustus 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de raad voor te stellen om dit Verdichtingsplan vast te stellen.

Met het Verdichtingsplan kiest Haarlemmermeer voor een stationsgebied met een stedelijk karakter dat zich kenmerkt door een mix van wonen, werken, leren, verplaatsen, verblijven en recreëren. Er komt meer bebouwing op een stuk grond en er wordt hoger gebouwd dan in andere delen van Hoofddorp, maar niet zo hoog als in Hyde Park. Voordeel hiervan is dat het polderlandschap op andere plekken behouden blijft. 

Haarlemmermeer werkt voor het realiseren van dit plan samen met andere partijen zoals de Provincie Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam, de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken, de Vervoerregio Amsterdam, ProRail en NS. Het Verdichtingsplan is opgesteld door De Zwarte Hond. 

Getekende impressie van hoe het stationsgebied eruit zou kunnen gaan zien

Een impressie zoals het stationsgebied in Hoofddorp eruit zou kunnen gaan zien. 

Haarlemmermeer groeit

In Haarlemmermeer komen er de komende jaren 20.000 woningen bij. In het stationsgebied van Hoofddorp gaat het om 15.500 woningen. Daarvan worden circa 10.000 woningen toegevoegd aan de 20.000 van de Schaalsprong Wonen. De resterende 5.500 woningen behoorden al tot de opgave van de schaalsprong, zoals Hydepark en Rooseveltpark.

Wethouder Jurgen Nobel, van woningbouw, is verheugd:

Dit is goed nieuws voor woningzoekenden. Er komen bijna 10.000 woningen extra bovenop de al geplande 5.700 woningen in Stadscentrum Hoofdorp, waar Hyde Park onder valt, en in het Rooseveltpark. 

Bijzonder stationsgebied

Het nieuwe stationsgebied kenmerkt zich straks door een gevarieerde leefomgeving met spraakmakende architectuur en met openbare ruimten waar mensen graag verblijven en elkaar kunnen ontmoeten. Een gezonde en leefbare leefomgeving door de aanwezigheid van voldoende groen en water.

Aanpak Bereikbare Steden  

De ontwikkeling van het stationsgebied van Hoofddorp staat niet op zichzelf. Haarlemmermeer trekt samen op in de Metropoolregio Amsterdam met acht andere steden onder de naam ‘Bereikbare Steden’. Dit zijn Haarlem, Zaanstad, Purmerend, Lelystad, Almere, Hilversum, Alkmaar en Hoorn. In deze rijks en regionale samenwerking richt men zich op het verdichten op en rondom stations in de regio, waarbij behoud van het landschap voorop staat. Per gemeente wordt hiervoor een gebiedsplan opgesteld. Voor het Gebiedsplan van Hoofddorp wordt bureau MVRDV van architect Winny Maas ingeschakeld.

Bouwen in samenhang waar het kan  

Mariette Sedee, wethouder Ruimtelijke Ordening:

In lijn met de aanpak Bereikbare Steden en de gemeentelijke Omgevingsvisie en Verdichtingsvisie die we aan het maken zijn, willen we in het stationsgebied ‘de hoogte in’ zodat we ons polderlandschap, de open ruimtes kunnen behouden. Hoofddorp kan toegroeien naar een levendige, (sociaal) duurzame en goed bereikbare stad. Een echt visitekaartje voor Haarlemmermeer. 

Metro naar Hoofddorp

Marja Ruigrok, wethouder Verkeer en Vervoer, benadrukt vooral de komst van de Noord/Zuidlijn.

We hebben in Haarlemmermeer afgesproken dat we eerst goede verbindingen moeten hebben, voordat we huizen kunnen bouwen. Begin april 2021 heeft het Nationaal Groeifonds (onder voorwaarden) 1,5 miljard euro gereserveerd voor de doortrekking van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp. Begin 2022 geeft het kabinet hopelijk groen licht.   

Vervolgstappen

Het Verdichtingsplan wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Ook worden diverse participatietrajecten opgestart. Alle plannen worden in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Holland, de MRA en partijen als de NS, ProRail en de Vervoerregio Amsterdam gemaakt. Alle gebiedsplannen in het kader van ‘Bereikbare Steden’ (negen in totaal) worden later aan de nieuwe minister aangeboden. Doel van deze plannen is om de woningbouw in de regio te versnellen.

Gepubliceerd op: 
3 sep 2021