'Gooi de deuren van de detailhandel open'

Deel deze pagina
De burgemeesters van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), waaronder burgemeester Marianne Schuurmans, schrijven aan hun gemeenteraadsleden dat zij het kabinet dringend vragen om ondernemers op een verantwoorde manier hun winkels en horecagelegenheden weer te laten openen. Burgemeester Marianne Schuurmans: “Veel van onze ondernemers, bedrijven en organisaties hebben half december alweer hun deuren moeten sluiten. Ondanks dat er veel creativiteit en innovativiteit in het Haarlemmermeerse bedrijfsleven is, houdt het voor hen nu echt op. Daarom vragen de burgemeesters dringend aandacht bij het kabinet om hetzij op een verantwoorde manier de regels te versoepelen óf om te zorgen een betere tegemoetkoming." In het volgende artikel is de tekst van de brief openomen.

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief informeer ik uw raad over de regionale en landelijke corona aanpak in relatie tot onze ondernemers.

 

Zoals u in de media heeft kunnen lezen hebben meerdere gemeenten in Nederland een brandbrief naar het kabinet gestuurd met een oproep om de sluiting van niet-essentiële winkels en horeca op te heffen. In de Veiligheidsregio Kennemerland hebben de burgemeesters afgelopen maandag bewust de afweging gemaakt of we ook een brief naar het kabinet gaan sturen. Er is een gezamenlijk besluit genomen om geen brandbrief te sturen.

 

Alle burgemeesters van de Veiligheidsregio Kennemerland zien, horen en ervaren dat het voor ondernemers van niet-essentiële winkels en horeca zwaar is om opnieuw langdurig in lockdown te zitten. Dat vraagt veel van hen en hun personeel op alle vlakken. Er is dan ook oprecht veel begrip voor de oproep van ondernemers om de maatregelen zo snel mogelijk weer op te heffen. Dit geldt natuurlijk ook voor de vele andere sectoren die worden geraakt door de maatregelen.

 

De reden dat er geen brandbrief is opgesteld, is dat vanuit Kennemerland de signalen van ondernemers, inwoners en de vele andere sectoren die worden getroffen, via het Veiligheidsberaad en de VNG worden doorgegeven aan de minister.

 

Op donderdag 13 januari is er een algemene ledenvergadering van de VNG waar een motie wordt besproken om gezamenlijk als alle gemeenten een signaal af te geven bij het kabinet. In deze motie wordt onder andere opgeroepen om meer evenwicht te brengen in de aandacht voor de zorg en de aandacht voor de verschillende sociale, maatschappelijke en economische effecten en om te kijken onder welke omstandigheden de samenleving wel veilig open kan. Ons college is voornemens om de motie in de VNG te steunen.

 

Daarnaast zal ik als voorzitter van de Veiligheidsregio op 13 januari in het Veiligheidsberaad, namens alle burgemeesters van de Veiligheidsregio Kennemerland, het signaal afgeven bij de minister dat het kabinet op korte termijn een besluit moet nemen dat de ondernemers helpt. Namelijk door de maatregelen te versoepelen en/of steun te verlenen.

 

De burgemeesters van de veiligheidsregio Kennemerland snappen dat het een dilemma is te bepalen welke stappen in de coronamaatregelen nu gezet moeten worden. Dit in het licht van de vele besmettingen en de onzekerheid hoeveel daarvan uiteindelijk gaan leiden tot ziekenhuisopnamen. Aangezien het om een landelijk belang gaat vertrouwen we er op dat het kabinet de juiste afwegingen maakt voor onze inwoners en ondernemers.   

 

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Hoogachtend,

 

de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer,

 

Marianne Schuurmans-Wijdeven

 

 

Gepubliceerd op: 
13 jan 2022