Financiële impact coronacrisis 10 miljoen euro

Deel deze pagina
De afgelopen én komende periode heeft de gemeente een omvangrijk pakket van maatregelen genomen om de samenleving zo goed mogelijk door de coronacrisis te loodsen. De financiële impact van de coronacrisis bedraagt op dit moment 10 miljoen euro.

De intelligente lockdown die op 16 maart is ingezet, heeft grote invloed op iedereen in Haarlemmermeer: onderwijs, sportverenigingen, maatschappelijke verenigingen, ondernemers, detailhandel, horeca, verzorgingshuizen en inwoners. Ook nu op maandag 11 mei een verdere versoepeling wordt ingezet, zijn er maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat de economie, de zorg, het onderwijs en de samenleving deze crisis kunnen doorstaan.  

Maatregelen 

Er is een grote inspanning gepleegd door het onderwijs, kinderopvang en gemeente om ervoor te zorgen dat alle kinderen in beeld bleven. Er is snel overgeschakeld op digitaal onderwijs, tegelijkertijd is ervoor gezorgd dat er opvang bleef voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Ook voor het openstellen van de scholen op 11 mei is intensief samengewerkt. Dit heeft er onder andere toe geleid dat onderwijs en opvang goed op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast hebben dankzij de samenwerking tussen onderwijs en Maatvast alle kinderen een schoolplek binnen de anderhalve meter-maatregelen.  

Van veel gesubsidieerde organisaties liggen de activiteiten waarvoor zij subsidie ontvangen stil. De subsidiebedragen worden echter niet aangepast, de organisaties hoeven dus niets terug te betalen.  

Evenementen zijn tot 1 september dit jaar verboden. De gemeente rekent geen leges  voor aanvragen voor evenementen tot 1 september die nog in behandeling waren. Evenementen die al leges hadden betaald maar niet door mogen gaan, krijgen dit via een subsidie gecompenseerd. 

Alle ondernemers, ook ZZP’ers in Haarlemmermeer hebben uitstel van lokale belastingbetaling gekregen tot 1 juli 2020. Ook worden geen nieuwe aanslagen opgelegd voor bijvoorbeeld onroerendzaakbelasting. Ook wordt uitstel gegeven op het betalen van leges of een parkeervergunning. De uitgestelde betalingen worden niet belast met invorderingsrente. Er wordt  niet gehandhaafd op de laad- en lostijden voor bevoorrading van winkels. 

Financiële gevolgen 

Als gevolg van de coronacrisis heeft de gemeente meer uitgaven en minder inkomsten. Op dit moment is de verwachting dat de financiële impact van alle maatregelen die Haarlemmermeer heeft genomen zo’n 10 miljoen euro bedraagt. Inkomsten uit parkeerbelasting en toeristenbelasting zullen minimaal 7 miljoen euro lager uitvallen.  

 

Overzicht maatregelen 

Maatschappelijke maatregelen 

 • Intensieve samenwerking scholen, kinderopvang en gemeente 
 • Alle kinderen in beeld 
 • Opvang voor kinderen uit kwetsbare gezinnen 
 • Ieder kind een schoolplek dankzij samenwerking met maatvast 
 • Waarborgen financiële zekerheid kinderopvang 
 • Voortzetten financiering leerlingenvervoer ondanks dat er geen kinderen werden vervoerd.  
 • Betaling alternatieve vormen van zorg en ondersteuning agv corona (WMO) 
 • Vergoeding meerkosten agv corona (jeugdzorg) 
 • Compenseren omzetderving (jeugdzorg) 
 • Kwijtschelden terugbetaling subsidies ondanks niet uitgevoerde activiteiten 
 • Kwijtschelden huur van 1 maart tot 1 juni voor sportverenigingen 
 • Terugbetaling leges voor evenementen die verboden zijn 

Economische maatregelen 

 • Uitvoering Tozo-regeling topprioriteit 
 • Bevoorschotting  
 • Uitstel lokale belastingen 
 • Uitstel huurbetaling vastgoed  
 • Campagne koop lokaal 
 • Geen handhaving op de laad- en lostijden bevoorrading winkels 
 • Promotie Haarlemmermeer als vakantiebestemming
Gepubliceerd op: 
8 mei 2020