Fieldlab geluidsadaptief bouwen officieel geopend

Deel deze pagina
Demissionair minister Barbara Visser en wethouder Jurgen Nobel knipten bij het fieldlab geluidsadaptief bouwen een lintje door, waarmee verder onderzoek rond geluidsadaptief bouwen officieel kan beginnen. Bij deze testopstelling wordt onderzocht of gebouwen zo ontworpen en gepositioneerd kunnen worden dat vliegtuiggeluid minder hoorbaar wordt, waardoor een betere woon- en leefomgeving rond luchthavens ontwikkeld kan worden. Het onderzoek richt zich op maatregelen die zowel voor bestaande als toekomstige woonwijken bruikbaar kunnen zijn.

Hoe ziet het eruit?

De proef wordt gedaan met een opstelling die woningen nabootst en is opgebouwd uit 120 containers. Die containers zijn verdeeld in drie straatjes. Het eerste straatje is recht toe recht aan, met rechte wanden, zodat het geluid tegen de wanden heen en weer zal galmen. De tweede straat heeft een loggia, een soort overkapping, waardoor het geluid in theorie minder hoorbaar zal zijn. De derde straat heeft een schuine wand en een diepere overkapping. Daar is de verwachting dat de geluidsniveaus het laagst zijn. Hoe groot de verschillen tussen de straatjes zijn, zal de komende tijd worden onderzocht.

demissionair minister Barbara Visser en wethouder Jurgen Nobel openen  het fieldlab geluidsadaptief bouwen

Demissionair minister Barbara Visser, Martijn Lugten en wethouder Jurgen Nobel bij de officiële opening. Foto: Martine Goulmy.

Hoe gaat het verder?

Er wordt nu gemeten wat de geluidsniveaus zijn in de praktijk. De theorie wijst uit dat door huizen anders te positioneren, rekening te houden met de vorm van het gebouw en andere materialen te gebruiken veel winst geboekt kan worden voor een gezonde leefomgeving. Nu moet de praktijk dat uitwijzen. De wanden zijn nog hard, maar worden halverwege bekleed met geluiddempende gevelbekleding. Daarnaast worden er ook van tuintjes aangelegd in de straatjes, wat een extra afname van het geluid kan betekenen. Ook wordt er in het onderzoek gekeken naar hittestress en wind, wat effect heeft op de luchtkwaliteit.

Verbeteren leefomgeving

Wethouder Jurgen Nobel is blij dat er eindelijk gestart kan worden met de pilot.

Schiphol geeft lusten en lasten. De lusten zijn duidelijk. Wij zijn de afgelopen jaren vaak de beste economische regio geweest. Dat geeft het belang van de luchthaven wel aan, voor de economie en ook voor de werkgelegenheid. Maar het geeft ook overlast. Daar moeten we iets aan doen. De verbetering van onze leefomgeving is voor mij een belangrijk doel. Dat kunnen we onder andere doen door innovatieve ideeën uit te werken. In woningbouwprojecten nemen we de nieuwe inzichten van het geluidsarm bouwen al mee. We willen bijna 30.000 woningen bijbouwen, in een gebied dichtbij de luchthaven. Dan moeten we er alles aan doen om voor onze inwoners een prettige leefomgeving te creëren.

Ook bij Martijn Lugten is de glimlach niet van zijn gezicht te trekken. “Ik ben heel blij dat het gelukt is. Het fieldlab is onderdeel van een onderzoek vanuit de TU Delft in samenwerking met AMS Institute. Niet alleen de gemeente Haarlemmermeer heeft bijgedragen, ook de ministeries van I &W en Binnenlandse zaken zijn als partners betrokken bij het onderzoek, wat ook geldt voor de stichting Leefomgeving Schiphol.”

Minister Visser zei in haar speech dat ze dit graag ondersteunt. “Schiphol biedt deze regio veel mogelijkheden, maar vliegverkeer geeft tegelijk ook geluidsoverlast in de omgeving. Ik ben heel benieuwd naar de uitkomsten van deze pilot.”

Lugten gaat verder:

Eerder onderzoek heeft laten zien dat gebouwen invloed hebben op de geluidsniveaus van vliegtuigen. Door slimme keuzes te maken bij stedelijke ontwikkeling, positionering en vormgeving van woningen en materiaalgebruik is het aannemelijk dat de impact van vliegtuiggeluid rond woningen kan worden beïnvloed. Experimenten met een proefopstelling om innovaties te testen, zal helpen de wetenschappelijke modellen in de praktijk te testen en te verbeteren. Modellen kunnen niet zonder goede metingen, en daarom is verder onderzoek nodig voordat met zekerheid kan worden gezegd wat wel en niet goed werkt. 

Gepubliceerd op: 
25 okt 2021