Extra geld voor regelingen die kind mee laten doen

Deel deze pagina
Publicatiedatum: 
maandag 11-09-2017
Meedoen met sport, mee op schoolreisjes, op muziekles, op zwemles. Het lijkt de normaalste zaak van de wereld. En dat zou het ook moeten zijn. Toch zijn er steeds meer kinderen voor wie dat niet geldt. Sterker nog: die hun verjaardag niet vieren en geen cadeautjes krijgen, laat staan dat ze lid zijn van een sportclub of muziekles krijgen. Het kindpakket bundelt regelingen die ervoor zorgen dat kinderen mee kunnen doen.

Armoede is helaas niet uitzonderlijk, ook in Haarlemmermeer. Bovendien hebben niet alleen gezinnen in een uitkeringssituatie te maken met armoede. Ook in situaties waarin een ouder of de ouders werken, kan sprake zijn van een relatief klein inkomen. Vóór deze zomer heeft Haarlemmermeer ruim een half miljoen extra van het Rijk gekregen voor de bestrijding van armoede onder kinderen. De gemeente zet dit geld in voor bestaande regelingen om kinderen mee te laten doen. Gezinnen die hiervoor in aanmerking komen, kunnen daardoor voor een hoger bedrag een aanvraag doen. De verhoging is ingegaan per 1 juli 2017, maar ook ouders die al vóór die datum een aanvraag hebben gedaan, kunnen hier profijt van hebben. Gezinnen die nog niet het volledige bedrag van vijfhonderd euro hebben gebruikt, kunnen het resterende bedrag namelijk nog gebruiken voor een activiteit op het gebied van sport, welzijn of cultuur. Kijk op haarlemmermeergemeente.nl/taak/haarlemmermeer-doet-mee welke activiteiten in aanmerking komen.


Gezinnen met een klein inkomen kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van een laptop voor kinderen als die op school verplicht is. Foto: gemeente Haarlemmermeer
 

Drempel

Er zijn veel regelingen om kinderen mee te laten doen, maar gezinnen die hiervoor in aanmerking komen, maken daar lang niet altijd gebruik van. Soms omdat mensen zich schamen om een beroep te doen op een sociale voorziening. Vaak ook omdat inwoners de weg niet kennen of niet weten van het bestaan van de regelingen. Ook als iemand de regelingen wel kent, kan alle informatie die van hen wordt gevraagd een drempel opwerpen. Haarlemmermeer investeert daarom ook in de communicatie over deze regelingen zodat de inwoners om wie het gaat, weten van het bestaan hiervan. Ook wil de gemeente dat de regelingen makkelijker vindbaar zijn op de website en dat het eenvoudiger wordt om aanvragen te doen. 

Kindpakket

De regelingen worden gebundeld in het zogenoemde kindpakket. Samen met organisaties als Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds, de Voedselbank en Stichting MeerWaarde zorgt de gemeente ervoor dat de ouders om wie het gaat van het kindpakket op de hoogte zijn. Omdat het nieuwe schooljaar weer begint, komen naar verwachting weer veel nieuwe aanvragen voor sport, cultuur en muziekles binnen. Want lid zijn van een sportclub, muziekles krijgen, of een laptop: dat kan het verschil maken tussen aan de kant staan of meedoen in de samenleving. 

Volwaardig meedoen

Wethouder Sociale Zaken Ap Reinders:

"Ik vind dat iedereen volwaardig mee moet kunnen doen in onze samenleving. Volwassenen, maar zéker kinderen. Kinderen moeten allereerst een onbezorgde jeugd kunnen hebben. Maar net zo belangrijk is het gegeven dat een jeugd in armoede kan leiden tot sociale en financiële problemen in de toekomst. Want armoede wordt soms van generatie op generatie doorgegeven."