Ervaringcoaches denken out of the box

Deel deze pagina
Ook in Haarlemmermeer zijn kwetsbare jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar die een beroep doen op jeugdzorg of zorg. Voor deze jongeren is ondersteuning op maat heel belangrijk. Door dit maatwerk kunnen ze opgroeien tot zelfredzame volwassenen. Om dit doel te bereiken zet de gemeente Haarlemmermeer in op de hulp van Jongeren ErvaringsCoaches om kwetsbare jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden op een zelfstandig leven. Deze coaches moeten natuurlijk wel getraind worden. InforMeer ging in gesprek met Claudia Janssen en Iva Kwadijk van Stichting Ontdec over dit project.

Stichting Ontdec

Iva Kwadijk is de coördinator van het project Jongeren ErvaringsCoaches (JEC). Claudia geeft samen met haar collega Sharon invulling aan de projectleiding en de trainingen. Zij zijn medeverantwoordelijk voor de oprichting van Stichting Ontdec, opgericht vanuit DeErvaringscoach.nl, die zich richt op het opzetten van teams van coaches. Deze teams ondersteunen mensen met bijvoorbeeld een burn-out tijdens re-integratie of preventief op de werkvloer. Claudia: “Stichting Ontdec geeft ook advies aan gemeentes. We doen veel in het sociaal domein. In Haarlemmermeer zijn we vooral actief met het oprichten van een team Jongeren ErvaringsCoaches, op verzoek van de gemeente. Ze kwamen bij mij terecht omdat ik al eerder zulke teams heb opgericht. We zijn in gesprek gegaan en daar is dit traject uitgekomen.”

Iva Kwadijk van Stichting Ontdec met de wervingsposter voor Jongeren ErvaringsCoaches

Iva Kwadijk van Stichting Ontdec met de wervingsposter voor Jongeren ErvaringsCoaches. Foto: Stichting Ontdec

Anderen helpen

Iva:

Het project is eigenlijk opgezet vanwege het belang van het inzetten van ervaringsdeskundigheid. We willen tien jongeren werven, jongeren die zelf ervaring hebben met bijvoorbeeld de jeugdhulpverlening, psychische kwetsbaarheid. Jongeren die jong moeder of vader geworden zijn, huiselijk geweld mee hebben gemaakt of gepest zijn geweest. Zij krijgen een training om hun eigen ervaring in te zetten om andere jongeren te helpen. 

Claudia vult aan: “Het gaat dan om jongeren die zelf hersteld zijn en geen hulp meer nodig hebben.”

Zelf ervaring

Zowel Claudia als Iva zijn zelf ervaringscoaches. Hieruit is Stichting Ontdec ook ontstaan. Iva: “Ik kende Claudia al. Ik heb vroeger zelf in de jeugdhulpverlening gezeten. Nu werk ik in de hulpverlening, heb mijn opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening afgerond. Ik zag de vacature en dacht gelijk: ‘dat wil ik gaan doen’. Claudia: “Ik doe het werk al ruim tien jaar. Niet alleen met ondersteuning van jongeren, ook van ouders. Ik zat met mijn zoon in de GGZ-molen en liep tegen muren aan die afgebroken moesten worden. Dat is mijn motivatie.” 

Match

De kwetsbare jongeren zijn in Haarlemmermeer in beeld. Dan is het belangrijk om een match te maken tussen jongeren en coach. Iva: “In de training besteden we aandacht aan wat de toekomstige coach zelf wil. We brengen de eigen ervaring in kaart. Aan de hand van de expertise van de coach en de ondersteuningsvraag die er ligt kijken we welke coach geschikt is voor de ondersteuningsvraag. We kijken ook naar karakter. Dan volgt een kennismakingsgesprek. Ik begeleid dat proces.” 

Hersteld

De belangrijkste voorwaarde om ervaringscoach te worden is dat de toekomstige coaches hersteld moeten zijn van wat zij zelf hebben meegemaakt. Iva: “Als je dat verleden accepteert ben je in staat om ook anderen te helpen. Er zijn geen opleidingseisen. Je kan door wat je hebt meegemaakt bijvoorbeeld niet aan studeren zijn toegekomen, maar dat wil niet zeggen dat je niets meer kunt leren.”  

Gedeeltelijk online

Claudia:

De training bestaat uit drie modules. Het gaat om kennismaken en zicht krijgen op het herstel en groepsbinding. Het is de bedoeling dat het echt een team wordt. We werken met een hele goede trainster die jongeren aan elkaar kan verbinden en kan laten samenwerken. Daarnaast leren nabijheid te bewaren met de jongeren die ze coachen en toch afstand nemen. De laatste module gaat over coaching en de sociale kaart van Haarlemmermeer. Door corona doen we waarschijnlijk het eerste deel online.

Er zijn al een aantal aanmeldingen, maar er is nog plek. Claudia: “Als jongeren twijfelen of ze geschikt zijn zeggen wij altijd: ‘kom langs en ga het gesprek aan, dan kunnen wij zien of je geschikt bent. En voldoende hersteld.” Iva vult aan: “Wij begeleiden de Jongeren ErvaringsCoaches. Het kan heftig zijn wat er op je afkomt. De coaches kunnen bij mij terecht met al hun vragen.” Claudia: “De Jongeren ErvaringsCoaches gaan ook met elkaar in gesprek over wat ze meemaken. En we maken gebruik van intervisie door een ervaringsdeskundige die heel goed is in het opsporen van dingen waar coaches tegenaan lopen door opdrachten, workshops en gesprekken te voeren.” 

Professionals

Claudia: “We zijn er niet alleen voor de jongeren, ook voor de professionals. De Jongeren ErvaringsCoaches leren hoe ze in gesprek moeten gaan met bijvoorbeeld beleidsmedewerkers van de gemeente, zorgprofessionals, maar ook met sociaal werkers. Die kunnen soms vastlopen en jongeren die zelf iets hebben meegemaakt kunnen ingezet worden om mee te denken, out of the box. Zij kunnen laten weten wat hen geholpen heeft.” 

Training

De volgende cursus begint op 3 november en duurt twaalf avonden. Er is nog plek in de training. Aanmelden kan bij Iva iva@ontdec.nl. Meer informatie is ook te krijgen via een DM op het instagramaccount @jechaarlemmmermeer. 

Gepubliceerd op: 
26 okt 2020