'Er zijn alleen maar verliezers'

Deel deze pagina
Daar staat ze. Margo. Op het scherm achter haar is een krantenbericht geprojecteerd over een ‘steekincident’ met een dader en een slachtoffer, beiden 16 jaar. Een kaal bericht zonder details of achtergrondinformatie. Margo vertelt enkele tientallen derdeklassers van het Hoofdvaart College in Hoofddorp het verhaal achter het steekincident. Dat wordt steeds aangrijpender en beklemmender. Maar wie is Margo eigenlijk zélf?

Fataal

Het Hoofvaart College is de eerste school die het door de gemeente bekostigde project Fataal, gekoppeld aan de gelijknamige speelfilm over zinloos geweld, draait. Wethouder Marjolein Steffens - van de Water wil graag dat alle scholen van het voortgezet onderwijs dit voorbeeld volgen. Zinloos geweld waarbij jongeren betrokken zijn, komt ook in Haarlemmermeer voor. In 2019 waren er drie van zulke incidenten en jongerenwerkers, straatcoaches en de politie signaleren dat jonge inwoners in toenemende mate messen bij zich dragen. Meest gehoorde verklaring: “We voelen ons niet veilig” en varianten daarop. 

Dat er geen enkele reden is om je veiliger te voelen met een mes op zak en dat dat oplossingen geen millimeter dichterbij brengt, wordt hartverscheurend duidelijk uit het verhaal van de mysterieuze Margo. Ook rekent ze in een hoog tempo af met allerlei vooroordelen. Als ze vraagt wat de vermoedens over de achtergronden van de dader zijn, krijgt ze te horen: “Zal wel een allochtoon zijn.” En: “Iets met drugs.” En: “Zal wel uit asociale buurt komen.” 

Friezen 

Drie keer mis. Dader en slachtoffer zijn Friezen, wonen in een rustige woonwijk in een dito dorp waar vrijwel alleen blanken wonen. Wel is er bier in het spel. Het incident is al enige tijd geleden gebeurd toen 16-jarigen nog bier mochten drinken. Maar de echte aanleiding was geen dronkenschap maar een botsing in de kroeg waardoor de één wat bier van de ander over zich heen kreeg. De reactie daarop van het uiteindelijke slachtoffer was dusdanig dat hij de kroeg werd uitgezet. Buiten wachtte hij zijn wijkgenoot op. Want hij wilde wraak nemen. De vechtpartij enige tijd later eindigde met twee messteken. Een in de buurt van zijn longen en de ander in de hartstreek. Hij heeft het overleefd. Maar ternauwernood. 

Turk 

De dader heeft “een traject”, zegt Margo van twee jaar doorlopen waarvan een onderdeel 48 dagen brommen in de jeugdgevangenis was en ook een periode met een enkelband. Verder gesprekken, elke week, met reclassering en jeugdzorg. Een belachelijk lichte straf, vinden sommige leerlingen. “Als hij een Turk was geweest, was hij zwaarder gestraft.”

Margo krijgt de moed-tegel

Het Hoofvaart College is de eerste school die het project Fataal, gekoppeld aan de gelijknamige speelfilm over zinloos geweld, draait. Foto: Margo Oosterveen

 

Zusje 

Dan vertelt Margo over de verklaring die de dader voor zijn steekactie heeft opgegeven: het slachtoffer dat toen de vechtpartij nog echt een handgemeen was heeft gezegd: “Ik weet waar je zusje op school zit.” 

“Dan zou ik ook heel boos worden”, zeggen verschillende leerlingen. “Van je familie moet iedereen afblijven.” 

Margo vertelt over de enorme consequenties van het ‘steekincident’. Voor de dader, voor het slachtoffer. Voor ouders, broers, zussen, vrienden en andere bekenden.

“Er zijn alleen maar slachtoffers, verliezers. Wraak lost niets op. Het heeft voor iedereen jaren geduurd voordat ze het echt aan de kant konden zetten. Maar ze voelen het nog steeds.” 

Moed 

Zeer aannemelijk en overtuigend dat verhaal van Margo maar wie is zij eigenlijk zelf, hoe kan ze dit allemaal weten? 

“Ik ken dit verhaal. Ik heb het van zeer dichtbij meegemaakt. Ik ben de moeder van één van de twee jongens. Ik ben de moeder van de dader. Mijn zoon heeft iemand neergestoken.” 

Het wordt even heel erg stil in de aula van het Hoofdvaart College. 

Na haar verhaal gaan leerlingen, schoolleiding, de makers van de film Fataal, Margo en wethouder Marjolein Steffens-van de Water op de foto op het schoolplein met de Moed-tegel. Wethouder Steffens heeft even daarvoor Margo geprezen voor haar moed om haar verhaal te vertellen en het Hoofdvaart College bedankt omdat de school het eerste schaap over de dam wilde zijn en hoopt dat er nog vele scholen volgen.

Gepubliceerd op: 
30 okt 2019