Eigen bijdrage Wmo in 2020 maximaal tien maanden

Deel deze pagina
Tijdens de uitbraak van de coronacrisis was het niet mogelijk om alle Wmo-hulp en ondersteuning te leveren. Daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten de eigen bijdrage voor de maanden april en mei 2020 niet in rekening te brengen. Mensen die een beroep doen op de Wmo en hiervoor een eigen bijdragen moeten betalen, betalen over het hele jaar 2020 dus maximaal tien maanden eigen bijdrage. Wegens een storing bij het CAK wordt er dit jaar voor de eigen bijdrage een zogenoemde stapelfactuur verstuurd.

Hoe zit het met de eigen bijdrage?

De meeste inwoners die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), moeten een eigen bijdrage betalen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt en int deze bijdrage. Voor 2020 is dat bedrag maximaal 19 euro per maand. Voor dit jaar geldt dus een maximumbedrag van 190 euro (tien maanden maal 19 euro). De gemeente Haarlemmermeer raadt mensen die een eigen bijdrage moeten betalen aan, om het geld alvast opzij te zetten, zodat de rekening betaald kan worden als deze binnenkomt.

Mensen die nog geen bericht van het CAK gekregen hebben over de eigen bijdrage, krijgen zo snel mogelijk bericht.

De gemeente Haarlemmermeer raadt mensen die een eigen bijdrage moeten betalen aan, om het geld alvast opzij te zetten. Foto: Shutterstock

 

Geldt het betalen van maximaal tien maanden voor iedereen?

Mensen die wonen in een instelling voor beschermd wonen of gebruik maken van opvang betalen ook dit jaar een eigen bijdrage over twaalf maanden. In deze gevallen is wel alle hulp en ondersteuning geleverd.

Meer informatie?

Meer informatie over de eigen bijdrage voor de Wmo is te vinden op de website van het CAK . Hier is ook informatie te vinden over betalingsregelingen en de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Inwoners van de gemeente Haarlemmermeer die een eigen bijdrage moeten betalen, zijn hierover geïnformeerd door de gemeente. De casemanager weet voor welke hulp en/of ondersteuning een eigen bijdrage betaald moet worden. Neem contact op met de casemanager voor vragen. Dat kan via telefoonnummer 0900 1852.

Voor vragen over de Wmo is het CAK te bereiken via het (gratis) telefoonnummer 0800 1925 of via de website: www.hetcak.nl/contact.

 

Gepubliceerd op: 
20 jul 2020