Eerder opschalen bij incidenten luchthaven Schiphol

Deel deze pagina
Publicatiedatum: 
maandag 09-07-2018
“Een incident bij een organisatie met de omvang van de internationale luchthaven Schiphol kan grote effecten hebben op de openbare orde en veiligheid, zowel in als om de luchthaven. Het wordt aanbevolen om tijdens een incident beter de impact op de omgeving van Schiphol in beeld te houden."

"In dit geval had er eerder opgeschaald kunnen en moeten worden. Die tijdige opschaling had op initiatief van Schiphol, de Koninklijke Marechaussee, de Veiligheidsregio Kennemerland of de gemeente kunnen plaatsvinden. Tevens moet de informatiedeling tussen alle partijen versterkt worden en is het aan te bevelen het Crisisbestrijdingsplan-Schiphol nader uit te werken met scenario´s op het gebied van de openbare orde en veiligheid."

Dit zijn conclusies uit de gezamenlijke evaluatie van Schiphol, de gemeente Haarlemmermeer, de Veiligheidsregio Kennemerland en de Koninklijke Marechaussee, naar aanleiding van de stroomstoring op zondag 29 april. De evaluatie werd uitgevoerd onder leiding van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.

Uit de evaluatie blijkt ook dat alle betrokkenen onder bijzondere omstandigheden hebben gedaan wat nodig was. Binnen relatief korte tijd waren de grootste problemen verholpen, zonder dat zich noemenswaardige incidenten hebben voorgedaan. Het vliegverkeer en de afhandeling daarvan, kon dezelfde ochtend volledig worden hervat. De uitkomst en de genomen maatregelen waren, ook zonder de leerpunten die uit de evaluatie bleken, waarschijnlijk hetzelfde geweest.

Vliegtuig op Schiphol

"Zoals na ieder incident zijn er leerpunten. Daarom hebben we geëvalueerd." Foto: Kees van der Veer 
 

Stroomstoring

Als gevolg van een stroomstoring vielen in de vroege ochtend op 29 april check-in-systemen en vluchten uit op Schiphol. Hierdoor konden reizigersstromen niet worden verwerkt en ontstond grote drukte in de vertrekhallen. Om de reizigers zo goed mogelijk op te vangen en te helpen en om de openbare orde te handhaven, waren de toegangswegen afgesloten. Zodat de drukte op de luchthaven niet nog meer kon toenemen. Daarbij waren Schiphol en de Koninklijke Marechaussee er vooral op gericht om de veiligheidsrisico’s als gevolg van de overvolle vertrekhallen zo snel mogelijk te verminderen en de reizigersstroom goed te begeleiden. Helaas had dit tot gevolg dat omliggende snelwegen vol liepen en treinen op andere stations moesten stoppen.

Gezamenlijk evaluatie

De afgelopen periode hebben de betrokken partijen het proces onder de loep genomen en samen gekeken naar leerpunten en aanbevelingen.

Burgemeester Onno Hoes:

"Zoals na ieder incident zijn er leerpunten. Daarom hebben we met de betrokken partijen Schiphol, de gemeente Haarlemmermeer, de Veiligheidsregio Kennemerland, de Koninklijke Marechaussee, de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie en onder leiding van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement geëvalueerd. Daaruit zijn gezamenlijke aanbevelingen gekomen, die nu verwerkt worden."

Evaluatie stroomstoring Schiphol