Een opgave voor heel Nederland

Deel deze pagina

Ruimte in Haarlemmermeer

De Metropoolregio Amsterdam (MRA), bestaande uit Amsterdam, buurgemeenten en provincies, staat voor een enorme bouwopgave. Onze regio groeit razendsnel. Er wordt al veel gebouwd maar er is meer nodig. Al in 2012 is door de MRA vastgesteld dat er binnen deze regio 250.000 woningen moeten komen. De vraag is toen ook gesteld: waar is nog ruimte? Voor Amsterdam is dat lastig, daar kan men veelal alleen binnenstedelijk bouwen. Bij ons ligt dat anders, in Haarlemmermeer is nog volop ruimte. We zijn dan ook stevig aan de slag gegaan. De grootste uitbreidingen komen in Hoofddorp en aan de westkant van Nieuw-Vennep met niet alleen standaard eengezinswoningen maar ook veel appartementen. Zo transformeren we de verouderde en grotendeels leegstaande kantorenlocatie Beukenhorst-West in een modern, stedelijk woon-werkgebied met 3800-4000 woningen. Deze woonwijk geeft invulling aan de grote behoefte aan woonruimte die er lokaal en regionaal is.  

Bereikbaar en leefbaar

Tegelijkertijd willen we bereikbaar en leefbaar blijven. De schaalsprong die nodig is voor de woningbouw in de regio is ook nodig voor het openbaar vervoer. Dat is ook waarom u de laatste tijd zoveel hoort over de wens van Haarlemmermeer om de Noord/Zuidlijn door te trekken naar de treinstations Schiphol en Hoofddorp. Samen met Schiphol, Amsterdam, de Vervoerregio Amsterdam, de Nederlandse Spoorwegen en KLM proberen we in gezamenlijkheid een oplossing te bieden voor de bereikbaarheid – regionaal, nationaal en internationaal. De huidige capaciteit van het openbaar vervoer op Schiphol is echt onvoldoende om de groei op te vangen. Mijn voorganger Derk Reneman gaf aan dat over tien jaar reizigers van de perrons vallen en wanneer we nu niet ingrijpen. Laat staan dat burgemeester Onno Hoes ooit serieus zal moeten overwegen om, omwille van de veiligheid, station Schiphol te sluiten. Als regio hebben we niet alleen een enorme bouwopgave maar ook de grootste mobiliteitsopgave van Nederland, daar moeten alle schouders onder.

Marja Ruigrok

Marja Ruigrok
, wethouder Economie & Innovatie, Verkeer & Vervoer en Cultuur
Gepubliceerd op: 
6 mrt 2019