Een nachtsluiting van Schiphol is goed voor de gezondheid

Deel deze pagina
Wethouder Jurgen Nobel pleitte bij minister Van Nieuwenhuizen voor een nachtsluiting van Schiphol. “Ik heb de afgelopen maanden veel mensen gesproken over de luchthaven. Ondernemers, inwoners, jongeren, ouderen. De een haalde zijn schouders op over Schiphol, de ander ervaart veel overlast. Maar wat ik veel terughoorde, was de verstoring van de nachtrust.”

Waarom een nachtsluiting?

“Uit onderzoek van onder andere de GGD Kennemerland naar slaapverstoring in de buurt van Schiphol uit 2017, blijkt dat een ononderbroken nachtrust voor de gezondheid van cruciaal belang is. Daarom pleit ik voor een nachtsluiting van de luchthaven. Het belangrijkste van een nachtsluiting is dat er een aaneengesloten periode van rust is en dat er een rustige afbouw en opbouw van de nacht is. Ik kan me zo voorstellen dat je het vliegverkeer vanaf half twaalf in de avond langzaam terugschroeft en dat je het vanaf half zeven weer langzaam opvoert. De nachtvluchten moeten daarbij dus niet verschoven worden naar de randen van de nacht.”

Burgemeester Marianne Schuurmans, wethouder Jurgen Nobel, minister Cora van Nieuwenhuizen

Burgemeester Marianne Schuurmans en wethouder Jurgen Nobel met minister Van Nieuwenhuizen. Foto: Jur Engelchor

 

Is dat ook realistisch?

“We moeten er wel voor zorgen dat zo’n nachtsluiting geen grote economische schade veroorzaakt. Volgens mij kan dat ook, omdat we veel nachtvluchten naar de dag kunnen verplaatsen of naar andere luchthavens in de buurt kunnen overhevelen. Daarom moet vliegveld Lelystad ook zo spoedig mogelijk open, zodat we de lusten en lasten eerlijk kunnen verdelen.”\

Wat hoorde u verder terug van onze inwoners?

“Wat mij opviel, is dat de mensen in Haarlemmermeer er genuanceerd in staan. Aan de ene kant zien zij dat de luchthaven ons werk oplevert, maar aan de andere kant is er natuurlijk ook de overlast. Die balans zoeken wij als college van B&W ook. Het gaat om de lusten én de lasten die we in evenwicht moeten brengen.”

Vindt u dat de sector genoeg doet?

“De sector moet er een tandje bij zetten. Ik zie hoopvolle innovaties als het inzetten van biokerosine, het elektrificeren van de bussen en proeven met het afvangen van CO2. Maar ook komen er steeds stillere en schonere vliegtuigen in de lucht. Die ontwikkelingen zijn hoopvol, maar mogen wel versneld worden. Daarover heb ik ook vaak gesprekken met Dick Benschop, de directeur van Schiphol of laatst nog met minister van Nieuwenhuizen. Laten we daar samen onze energie in steken, dan kan de luchthaven gematigd groeien en kan tegelijk de overlast verminderen.”

Zijn er ook plannen die de gemeente zelf heeft?

“Wij maken zelf serieuze stappen met het geluidsadaptief bouwen. Dat gaat over het slim bouwen van wijken en woningen, zodat je minder last hebt van geluidshinder, zowel in huis, als in de buitenruimte. We zijn nu aan het kijken naar een plek waar we een pilot kunnen starten. Dit doen we ook voor de hele regio.”

Gepubliceerd op: 
10 sep 2019