Een duurzame toekomst voor Rijsenhout

Deel deze pagina
Samen met inwoners en ondernemers uit Rijsenhout wordt het dorp klaargemaakt voor een duurzame toekomst. Aardgas wordt uiteindelijk vervangen voor nieuwe, duurzame warmtebronnen. Inwoners en ondernemers uit Rijsenhout zetten hierin de eerste stappen. Zij delen en kiezen in Warm Rijsenhout zelf ideeën voor de overstap op duurzame warmte. Voor de meest kansrijke ideeën stelt de gemeente 25.000 euro beschikbaar om deze uit te voeren.

Nu nog worden de meeste woningen verwarmd met aardgas. Ook gebruiken veel mensen aardgas om mee te koken. Landelijk is afgesproken dat we langzaam overstappen naar nieuwe, duurzame warmtebronnen. Aardgas wordt dus vervangen door nieuwe energiebronnen. Dat kan bijvoorbeeld groengas of waterstof zijn, maar ook stadsverwarming (warmtenet) of warmtepompen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Hiervoor is het belangrijk om te kijken welke mogelijkheid in een dorp of wijk het beste past: is het betaalbaar, is het toegankelijk voor iedereen, en is er draagvlak voor? Deze keuze kan alleen samen met bewoners en gebouweigenaren worden gemaakt. Zij kennen hun huizen, gebouwen en hun dorp of wijk het beste. Daarom wordt bekeken wat er mogelijk is en welke oplossingen het beste passen bij Rijsenhout. Dit dorp is als het gaat om type woningen (zoals bouwjaar, verdeling huur- en koopwoningen) representatief voor de rest van de gemeente. Met inwoners en ondernemers uit Rijsenhout is in 2020 een plan uitgewerkt voor de Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Dat ging toen niet door maar de gemeente wil met Warm Rijsenhout deze gesprekken met inwoners voortzetten en samen met hen bedenken hoe bestaande woningen in Rijsenhout aardgasvrij kunnen worden. 

Informatie inwoners 

Met een unieke toegangscode kunnen inwoners en ondernemers uit Rijsenhout tot 18 oktober hun eigen ideeën via  www.warmrijsenhout.nl delen. De toegangscode staat op een geprinte toegangspas, die samen met een brief is verstuurd naar alle adressen in Rijsenhout. Tegelijkertijd kunnen inwoners en ondernemers uit Rijsenhout stemmen op de ideeën die binnenkomen. Zo laten ze weten dat ze een idee steunen. 

Leimuiderdijk

Samen met inwoners en ondernemers uit Rijsenhout wordt het dorp klaargemaakt voor een duurzame toekomst. 

 

Actief meedenken 

Een groep inwoners, ondernemers en organisaties uit Rijsenhout denkt met de gemeente mee hoe iedereen goed betrokken kan worden. Deze groep heet ‘Het Warmteberaad’. Zij houdt andere inwoners van Rijsenhout op de hoogte en geven feedback op ideeën met 25 stemmen of meer. Iedereen uit Rijsenhout kan zich aanmelden voor het Warmteberaad via: www.warmrijsenhout.nl.   

Hoe verloopt Warm Rijsenhout verder? 

18 oktober wordt er gestart met het toetsen op haalbaarheid van ideeën die minimaal 25 stemmen hebben gekregen. Ook geeft het Warmteberaad feedback. Van 4 tot 20 december verdelen inwoners van Rijsenhout 25.000 euro over de meest kansrijke ideeën. Naar verwachting start vanaf begin 2022 de uitvoering van de gekozen ideeën. Hoeveel ideeën dit er zijn, staat nu nog niet vast.  

Meer informatie 

Inwoners van Rijsenhout kunnen tot en met september elke donderdag tussen 11.00 uur en 13.00 uur terecht met vragen bij iemand van het team Warm Rijsenhout op de weekmarkt (De Werf).  Alle informatie is ook te vinden op www.warmrijsenhout.nl. Antwoorden op veel gestelde vragen over nieuwe en duurzame energiebronnen zijn te vinden op www.haarlemmermeer.nl/veelgestelde-vragen.  

Gepubliceerd op: 
27 aug 2021