Een BIZ voor Graan voor Visch

Deel deze pagina
Onlangs stemde de meerderheid van de ondernemers op bedrijventerrein Graan voor Visch Zuid voor de oprichting van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Dat betekent dat Haarlemmermeer een vijfde BIZ krijgt. De andere vier gebieden met een BIZ zijn: Spoorzicht, De Hoek, Cruquius en Hoofddorp-Centrum.

Een BIZ is een bedrijventerrein of winkelgebied, waarbinnen de ondernemers samen investeren in de kwaliteit van het gebied. Alle ondernemers in het gebied betalen mee om het gebied schoon, heel en veilig te maken én te houden. Daarmee is een BIZ dus 'van, voor en door de ondernemers.'

Op bedrijventerrein Graan voor Visch hebben de ondernemers onder andere te maken met hangjeugd, vandalisme en vuiloverlast. Omdat een BIZ meer veiligheid en leefbaarheid biedt, heeft de meerderheid van de ondernemers op Graan voor Visch, waar rond de 200 bedrijven gevestigd zijn, voor een BIZ gekozen. De nieuwe BIZ zal taken op zich zal nemen op het gebied van collectieve beveiliging, toezicht op beheer en onderhoud van het bedrijvenpark, verbeteren van de uitstraling en herkenbaarheid van het park. Ook zal de BIZ als spreekbuis van alle ondernemers optreden o.a. in de communicatie met de gemeente.

Wethouder Economie & Ondernemerschap, Ap Reinders, juicht het van harte toe wanneer ondernemers een BIZ willen oprichten:

“Een BIZ vergroot de samenwerking en saamhorigheid op een bedrijventerrein of winkelgebied en zorgt voor aantrekkelijke gebieden om te ondernemen. De oprichting van de BIZ Graan voor Visch betekent dat er straks weer een bedrijventerrein in onze gemeente schoner, heler en veiliger is.”

Gepubliceerd op: 
23 dec 2019