Doe mee aan de Veiligheidsmonitor

Deel deze pagina
Het aantal misdrijven in Haarlemmermeer daalt al jaren: sinds 2012 is het aantal misdrijven afgenomen van 9.856 naar 6.226 per jaar in 2018. Natuurlijk zijn dat nog steeds 6.226 misdrijven te veel, maar samen met de politie, de Koninklijke Marechaussee, het Openbaar Ministerie en soms ook de Belastingdienst doen we al het mogelijke om dit aantal –soms stapje voor stapje- verder terug te dringen.

Als burgemeester van Haarlemmermeer ben ik blij dat de criminaliteit afneemt. Maar als bewoner weet ik ook dat het gevoel van veiligheid niet alleen samenhangt met of er veel of weinig criminaliteit in de buurt is. Dat kan van heel veel verschillende zaken afhangen: is het schoon en heel in de buurt, brandt de straatverlichting, zijn er donkere hoeken? Is het verkeer in uw buurt druk en onoverzichtelijk? Kent u uw buren? En als u de gemeente of politie nodig heeft, hoe ervaart u dan het contact? Wat zijn de dingen die maken dat u zich veilig of juist onveilig voelt?

Met mijn ‘burgemeesterspet’ op wil ik weten hoe veilig u zich voelt, en waarom. Ik ben daarom blij dat Haarlemmermeer meedoet aan de Veiligheidsmonitor: een onderzoek van het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van de gemeente en politie in onze wijken en buurten. Zo’n 4000 door het CBS willekeurig geselecteerde inwoners krijgen hiervoor een vragenlijst in de brievenbus. U helpt ons enorm als u deze vragenlijst ingevuld terugstuurt. Want uw antwoorden zijn voor ons belangrijke informatie: daarmee kunnen we ons veiligheidsbeleid evalueren en waar nodig en mogelijk aanpassen.

Gepubliceerd op: 
14 aug 2019