Digitaal vergaderen houdt lokale democratie in stand

Deel deze pagina
Blij en dankbaar zijn de raadsleden dat ze ondanks de uitbraak van het coronavirus online kunnen vergaderen en dat zo de lokale democratie in leven blijft. Maar de onvrede groeit. Want digitaal debatteren blijft behelpen, zegt de één, is half werk zegt de ander en is zeker op de lange duur hoogst onwenselijk, vinden ze allemaal.

Politiek handwerk

Het was gisteravond in de raadsvergadering Maaike Ballieux van GroenLinks die dit gevoelige onderwerp aansneed. Gevoelig omdat zij de griffie, de burgemeester en techneuten die online raadsvergaderingen mogelijk hebben gemaakt op geen enkele manier voor het hoofd wil stoten.
Ze kreeg bijval van onder anderen Michel van Dijk van Forza! “Politiek handwerk houdt ook in dat je fysiek bij elkaar bent en met elkaar praat.” Ook Joost Koomen van D66 voelt met GroenLinks mee. “Dit is een lapmiddel voor de korte termijn. Voor de langere termijn moeten we iets verzinnen dat past in de 1,5 meter samenleving.” En Koos de Vries van de ChristenUnie-SGP stelde zelfs een soort van ultimatum. Hij vindt niet dat bijvoorbeeld de Voorjaarsnota en de daarmee samenhangende algemene beschouwingen met een online debat kunnen worden afgehandeld. En die Voorjaarsnota is eind mei, begin juni aan de orde.

 

Maaike Ballieux

Maaike Ballieux. Foto: Jur Engelchor

Huiverig

Veel andere partijen voelen mee met Maaike Ballieux maar zijn tegelijkertijd huiverig. Ze wijzen erop dat voor de fysieke aanwezigheid van raadsleden en college in de raadzaal ook de fysieke aanwezigheid van ambtenaren is vereist. En voor burgemeester Marianne Schuurmans kan het raadhuis bij wijze van spreken niet leeg genoeg zijn. “Een kwestie van goed werkgeverschap.”
Daar komt nog bij dat sommige raadsleden zélf tot de kwetsbare personen behoren of mantelzorger zijn en dat zij zich dus geen enkel risico kunnen en willen veroorloven. Fractievoorzitter Sophie van de Meeberg benadrukte het belang van de voorbeeldfunctie van de raad.
Daar staat weer tegenover dat in andere gemeenten, zoals Haarlem, wel wordt vergaderd met namens elke fractie één woordvoerder in de vergaderzaal.
Tot besluiten kwam het nog niet. Het is nu aan het presidium - daarin zitten: Ron Heimerikx (HAP) ook voorzitter van het presidium, en verder Pieter Jan de Baat (VVD), Paul Meijer (Forza), Peter Boerman (GroenLinks), Dick Blom (CDA) en burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven - om de mogelijkheden te onderzoeken. Iedereen is het erover eens dat wat voor plan er ook uit de bus komt het een voorzichtig en verstandig plan moet zijn.

Munt- en papiergeld

Ook Ingrid Vink van het CDA gebruikte het vragenuur voor een ‘coronakwestie’. Zij kwam op voor de ouderen die met contant geld betalen. Veel winkeliers weigeren zo af te rekenen en de CDA’er vindt dat niet in orde want ook munt- en papiergeld zijn nog altijd wettelijke betaalmiddelen, stelde ze.
Burgemeester Marianne Schuurmans gaf haar voor een deel gelijk. Maar ze zei ook dat ze begrip heeft voor winkeliers die geen munten of papier willen aanraken en ook hun personeel daarvan weerhouden. Contant geld is wettig, zeker, maar het is ook het meest onhygiënische betaalmiddel, aldus de burgemeester, waarmee je zeker in coronatijd niet graag in aanraking komt. Ouderen die niet anders dan contant kunnen of willen betalen, doen er volgens haar beter aan anderen hun boodschappen te laten doen. Sowieso worden zeker kwetsbare ouderen geacht thuis te blijven, voegde ze er nog aan toe.

Geld

Wel of niet betalen met contant geld. Foto: Shutterstock

Sekswerkers

Michel van Dijk van Forza! stelde vragen over sekswerkers in Haarlemmermeer. Die hebben maling aan de coronaregels, zei hij, of ze worden gedwongen dóór te werken. Hij weet dat doordat hij regelmatig advertenties ziet langskomen.
Burgemeester Schuurmans zei dat de controle een taak van de vreemdelingenpolitie is en dat zij bestuurlijk kan optreden op basis van rapportages. Ook meldde zij een actie van de politie die op korte termijn is te verwachten. De telefoonnummers (06-nummers) in de advertentieteksten worden gebruikt voor een meertalige sms waarin de sekswerkers erop worden gewezen dat ze de coronaregels overtreden en dat dit voor hen en hun klandizie een bedreiging van hun gezondheid is. Ze erkende het bezwaar van raadslid Michel van Dijk dat een sms-bericht weinig uithaalt tegen sekswerkers die worden gedwongen en tegen de mensenhandel die erachter zit. “Maar mensenhandel is nu eenmaal heel moeilijk te ontdekken.”

Handhavers

De burgemeester werd ook bevraagd door onder meer HAP- en Gezond Haarlemmermeer-raadsleden over de uitrusting waarmee de handhavers, ook wel boa’s genoemd, hun vele en moeilijke werk in coronatijd moeten doen. Boa’s elders in Nederland zijn in het nieuws omdat ze slachtoffer zijn van geweld. Moeten boa’s in Haarlemmermeer behalve latex handschoenen en ontsmettingsmiddelen voor coronaspugers niet ook net als de politie een wapenstok en pepperspray bij zich hebben?
Volgens de burgemeester adviseert het RIVM om de uitrusting van de boa’s niet op te schalen maar ze zei erbij dat als er in Haarlemmermeer aanleiding is om dat wél te doen, ze voornemens is om daarvan af te wijken. Er loopt ook al een procedure bij de Raad van State over de uitrusting van boa’s maar deze stokt als gevolg van de coronacrisis, zei ze verder. Ook een bodycam is volgens de burgemeester het overwegen waard mits er aanleiding is en die is er in Haarlemmermeer nog niet geweest. 
Volgens de burgemeester is het zo dat omdat de boa’s niet uitgerust zijn met dezelfde spullen als de politie, zij worden geïnstrueerd zich terug te trekken, indien nodig, en de politie hun plek in de frontlinie over te laten nemen. Ook dat is, vindt de burgemeester, een kwestie van goed werkgeverschap.

Een boa aan het werk

Is de uitrusting van de Boa's voldoende om hun werk goed te kunnen doen in deze tijd? Foto: Margo Oosterveen

Voetbalclubs

Peter Boerman van GroenLinks wilde van sportwethouder Mieke Booij weten hoe ver het water tot aan de lippen staat van voetbalclubs en andere sportclubs. Hij is bezorgd geraakt door een brief waarin voetbalclubs de noodklok luiden. Ze dringen aan op hulp van de gemeente waaraan ze huur verschuldigd zijn voor hun accommodaties. Volgens wethouder Mieke Booij wordt de situatie waarin de sportclubs momenteel verkeren in kaart gebracht. De sportbonden adviseren vooralsnog het reguliere beleid voort te zetten, zei ze. Haar zijn geen meldingen bekend van clubs die verdrinken. Maar het is de wethouder wel duidelijk dat dat in een aantal gevallen over niet al te lange tijd dreigt te gebeuren. “We volgen alles op de voet.” Ze zegde toe schriftelijk op de problematiek terug te komen. 

Voet op een voetbal

Hoe komen de sportclubs door deze coronacrisis? Foto: Shutterstock

Vergadering terugluisteren/kijken? Klik dan hier.

 

Gepubliceerd op: 
17 apr 2020