Denk mee over anders verwarmen

Deel deze pagina
De energietransitie in Nederland is in volle gang. Ook in Haarlemmermeer gaan inwoners samen met de gemeente de komende jaren energie besparen, opwekken en lokaal delen. Het anders verwarmen van gebouwen en woningen is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. De gemeente Haarlemmermeer wil weten hoe inwoners en ondernemers hierover denken.

De peiling is gesloten. Deze was in te vullen tot 30 april 2021. De resultaten worden verwerkt en gedeeld via de website Nieuwe Energie.

Overstap maken

De afgelopen tijd is er veel aandacht geweest voor de energietransitie. Vooral voor grootschalige zonne- en windenergie en het besparen van energie in eigen huis. Hiernaast is er nog een belangrijk onderdeel van de energietransitie: verwarmen zonder aardgas. Deze overgang wordt de warmtetransitie genoemd. Van alle onderwerpen in de energietransitie, is dit het onderwerp dat de inwoners en ondernemers het meeste raakt. Gebouweigenaren gaan een geleidelijke overstap maken, de gemeente ondersteunt hierin. Dit geldt voor bedrijfspanden, maar ook voor woonhuizen.

Vier voeten in dikke sokken tegen de centrale verwarming

Ook woonhuizen gaan geleidelijk de overstap maken naar verwarmen zonder aardgas. Foto: Shutterstock.

Stap voor stap

Het is belangrijk dat de uitstoot van broeikasgassen wordt tegengegaan. Dit doet de gemeente door de doelen van het Klimaatakkoord te behalen. Het akkoord geeft aan dat uiterlijk in 2050 in heel Haarlemmermeer op een andere manier gebouwen en water worden verwarmd, maar ook dat er niet meer wordt gekookt op aardgas. Het is dus niet zo dat inwoners van vandaag op morgen van het aardgas afgaan. Daar is ruim de tijd voor. En dat gebeurt stap voor stap. Kleine maatregelingen zoals het (beter) isoleren van de woning of het kantoorgebouw kunnen nu al worden gedaan. Voor hulp daarbij kunnen inwoners en ondernemers terecht bij het Energieloket Haarlemmermeer.

De gemeente maakt nu een plan waarin staat wat de voorgestelde aanpak is tot 2050. Dit plan heet de warmtevisie en is eind 2021 af.

Richting

Er zijn veel verschillende manieren om een woning of een bedrijfspand te verwarmen. De gemeente helpt te onderzoeken wat de beste beschikbare, betrouwbare, veilige en duurzame technieken en warmtebronnen zijn. In de warmtevisie staat dat de gemeente een richting aangeeft voor de techniek en planning. Soms is het ook handig om in een wijk gezamenlijk aan de slag te gaan. De gemeente helpt bij het maken van deze selectie. Maar het is uiteindelijk aan de gebouweigenaar om te kiezen op welke manier (de techniek) er wordt verwarmd en het moment wanneer dit gaat gebeuren.

De plannen voor iedere wijk (of buurt) worden ook samen met inwoners, lokale ondernemers en andere belanghebbenden gemaakt. Dit worden wijkplannen genoemd. Ieder kan zelf beginnen, maar soms is het sneller en goedkoper als een wijk gezamenlijk overgaat op een nieuwe manier van verwarmen. Daarom helpt de gemeente om wijkplannen met elkaar samen te stellen. Ook hier is iedereen vrij om wel of niet mee te doen.

De overgang is een opgave die samen met de gemeente uitgevoerd wordt. Een inwoner of een ondernemer heeft ook ideeën of wensen. Daarom doen we dit samen. Eigen initiatieven zijn heel belangrijk.

Meedenken

De gemeente wil weten wat inwoners en ondernemers belangrijk vinden in het verwarmen zonder aardgas. Als veel mensen in een bepaalde buurt of wijk aan de slag willen met warmte-initiatieven, kan dit worden meegenomen in de planning van de warmtevisie.

De peiling is gesloten. Deze was in te vullen tot 30 april 2021. De resultaten worden verwerkt en gedeeld via de website Nieuwe Energie.

Meer informatie

Vanaf begin mei 2021 is er een formele terinzagelegging van het concept van de warmtevisie. Een terinzagelegging houdt in dat iedereen de gelegenheid krijgt om de warmtevisie te lezen en erop te reageren. Inwoners en ondernemers worden hierover via InforMeer (online) en de minisite Nieuwe Energie op de hoogte gehouden.

Vragen kunnen per e-mail gesteld worden via energie@haarlemmermeer.nl of kijk voor meer informatie op energielokethaarlemmermeer.nl.

 

Gepubliceerd op: 
14 apr 2021