'De winkel blijft open' tijdens verbouwing scholen

Deel deze pagina
Twee scholen in Zwanenburg staan aan de vooravond van grote veranderingen. Het gebouw van De Kameleon aan Kinheim wordt verbouwd en uitgebreid. Dit geldt ook voor het gebouw van De Zwaan aan de Wilgenlaan waar nieuwbouw komt. Wat gaat er allemaal gebeuren?

Alle bouwactiviteiten komen voort uit het Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen (IHP) van de gemeente Haarlemmermeer. Duidelijk is al wel dat veel bouwactiviteiten van verschillende scholen met elkaar te maken hebben. Regelmatig maken scholen gebruik van elkaars schoolgebouwen en tijdelijke lokalen. Er kan pas iets dicht als het andere af is. Het ene schoolgebouw kan niet los van het andere worden gezien. Op deze manier eigentijdse schoolgebouwen neerzetten is ook zeer duurzaam. Er wordt zoveel mogelijk hergebruikt (ook de tijdelijke lokalen) en verbouwd. Het gaat om een bijzonder innovatieve aanpak.

De winkel blijft open

Voordat beide schoolgebouwen van De Kameleon en De Zwaan helemaal klaar zijn, moet er het nodige gebeuren. Er wordt veel gevraagd van de kinderen, ouders, docenten, schooldirecties, schoolbesturen en omwonenden. Want ‘tijdens de verbouwing blijft de winkel gewoon open’. Denk hierbij onder meer aan ongemak vanwege de verbouwing, bouwverkeer, het gebruik maken van tijdelijke lokalen en/of verhuizen naar een andere plek in Zwanenburg.

Community School De Kameleon

Het begon met een fusie in 2018 toen basisscholen Gaandeweg en De Meerbrug fuseerden tot Community School De Kameleon, onderdeel van schoolbestuur Jong Leren. Nu zijn de leerlingen van De Kameleon nog verdeeld over de twee gebouwen op Kinheim 6 en 8. Het gebouw aan Kinheim 8 wordt gerenoveerd en uitgebreid met nieuwbouw. Hierdoor komt er straks ruimte voor De Kameleon maar ook voor kinderopvangorganisatie Op Stoom die nu nog aan de Plantsoenlaan zit. Basisonderwijs en kinderopvang werken samen aan de ontwikkeling van kinderen. De school maakt onderdeel uit van de community, het dorp. Kinderen worden niet alleen naar school gebracht, er is ook kinderopvang beschikbaar. Ook kan er worden samengewerkt met organisaties als het CJG of de GGD, de bibliotheek, de ouderenzorg, etc. Buiten de schooltijden wordt het gebouw ook voor het dorp opengesteld. Hierdoor is de school breder verankerd in de samenleving dan alleen via het onderwijs.

De Kameleon vanaf de zijkant gezien

Het gebouw van De Kameleon aan Kinheim dat wordt gerenoveerd en uitgebreid met nieuwbouw. Foto: gemeente Haarlemmermeer.

Aanbesteding gestart

De afgelopen tijd is hard gewerkt aan de plannen voor het schoolgebouw aan Kinheim 8. Het schoolbestuur Jong Leren, kinderopvang Op Stoom en de gemeente Haarlemmermeer selecteren een bedrijf dat het ontwerp voor De Kameleon gaat maken, de renovatie en nieuwbouw gaat uitvoeren en langdurig het onderhoud gaat verzorgen. De school wordt gasloos en energieneutraal. Op deze manier moet er een gezond en duurzaam schoolgebouw komen. De aanbesteding om tot een geschikte aannemer te komen is onlangs gestart. Het ontwerpbestemmingsplan is naar verwachting na de zomer klaar en ook de omwonenden worden hierbij betrokken. De definitieve gunning wordt in 2022 verwacht waarna het ontwerptraject kan starten.

Om de renovatie en uitbreiding van het huidige schoolgebouw aan Kinheim 8 mogelijk te maken, verhuizen de leerlingen van De Kameleon tijdelijk naar het gebouw aan Kinheim 4 waar nu De Zwaan is gehuisvest. Daarvoor verhuizen de schoolkinderen van De Zwaan naar de Plantsoenlaan. Zo wordt elk gebouw goed benut.

Basisschool De Zwaan

Ook bij openbare basisschool De Zwaan, met een vestiging aan Kinheim en aan de Wilgenlaan, wordt zowel voor als achter de schermen gewerkt aan nieuwe huisvesting. Schoolbestuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH) heeft als uiteindelijke doel een compleet nieuw schoolgebouw aan de Wilgenlaan. De nieuwbouw komt naast het huidige schoolgebouw dat later wordt afgebroken.

Basisschool De Zwaan met buurttuin

Het schoolgebouw van De Zwaan aan de Wilgenlaan dat op termijn gaat plaatsmaken voor nieuwbouw. De buurttuin bijft bestaan. Foto: Jur Engelchor. 

Tijdelijke lokalen

Totdat de nieuwbouw van De Zwaan helemaal klaar is, krijgt een deel van de kinderen onderwijs in het opgeknapte schoolgebouw aan de Plantsoenlaan. Kinderen en buurtbewoners van de Wilgenlaan gaan dit jaar al het nodige van de bouwactiviteiten merken. De twee bestaande tijdelijke lokalen op de Wilgenlaan worden verbeterd en op het grasveld komen er drie tijdelijke lokalen bij. Als het lukt worden deze lokalen opgeknapt met goede onderdelen van tijdelijke lokalen bij basisschool Opmaat in Nieuw-Vennep die niet meer nodig zijn. Dat er zoveel tijdelijke lokalen aan de Wilgenlaan staan, is niet nieuw, die hebben er in het verleden ook al gestaan.

De volgende fase voor De Zwaan bestaat uit de nieuwbouw. De openbare ruimte, zoals de buurttuin aan de Wilgenlaan die aan de school grenst, wordt behouden. Het terrein waar de school nu staat, wordt straks deels ingericht als speelterrein en als parkeerterrein. Daarna wordt het oude schoolgebouw gesloopt en worden de tijdelijke lokalen weggehaald. Maar dan zijn we, net als bij de nieuwbouw voor De Kameleon, een aantal jaren verder. Want Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd.

Zwanenburg tijdelijke bouwput

In het dorp Zwanenburg wordt, behalve aan schoolgebouwen, heel veel vernieuwd. Het lijkt soms wel een grote tijdelijke bouwput. Een ander groot project is bijvoorbeeld Hart van Zwanenburg in het centrum. Zo opende vorig jaar het nieuwe dorpshuis Zwanenburg-Halfweg en afgelopen april, op de plek van het oude dorpshuis De Olm, opende een nieuwe Lidl. Op de plek van de oude Lidl wordt het nieuwe dorpsplein aangelegd. Verder wordt de komende maanden de Dennenlaan, de centrale winkelstraat, opnieuw ingericht. Ook worden dit jaar de woningbouwplannen bekendgemaakt van het terrein van de oude mavo en de voormalige brandweerkazerne.

De nieuwe Lidl in Zwanenburg

De nieuwe Lidl aan de Olmenlaan, onderdeel van Hart van Zwanenburg, is sinds kort open. Foto: Jur Engelchor. 

 

Gepubliceerd op: 
12 mei 2021