De vele pluspunten van buurttuinen

Deel deze pagina
De woonomgeving wordt er groener van. Gevarieerder ook. En de invloed van bewoners groot en zeer concreet. Net als hun betrokkenheid. Wat weer gunstig is voor de onderlinge verstandhoudingen in een wijk of dorp. Kortom, buurttuinen, want daar gaat het hier over, hebben tal van pluspunten.

Zelfbeheer

Wethouder Marjolein Steffens – van de Water (Fysieke Leefomgeving) wil dan ook graag deze vorm van zelfbeheer door inwoners mogelijk maken en stimuleren. Helemaal nieuw is zelfbeheer niet in Haarlemmermeer. Adoptierotondes en parkmanagement zijn bestaande voorbeelden. Beide vormen werken prima in de praktijk.

Boomspiegel

Plantjes in een boomspiegel. Foto: gemeente Haarlemmermeer

Verzoeken om aan buurttuinen te beginnen, komen tot dusverre af en toe  binnen. De gedachte is dat door de mogelijkheden van zelfbeheer nadrukkelijker bekend te maken, inwoners enthousiast raken en zich aanmelden. Dat laatste kan overigens niet direct. Het systeem daarvoor is naar verwachting medio juni operationeel.

Eén stoeptegel

Buurttuinen zijn bedoeld als gezamenlijke  tuinen. Een plantsoen langs de weg of tussen woningen kan een buurttuin worden. Een centraal gelegen veldje is ook een mogelijkheid, net als boomspiegels. Ook langs de gevels kan een buurttuin komen.

Bij de aanleg van geveltuinen, die maximaal één stoeptegel (30 centimeter) breed mogen zijn, moet wel ruimte overblijven voor wandelaars, scootmobielen en kinderwagens.

Regels

Een buurttuin creëer en onderhoud je met je buren. Vrijwillig en op eigen kosten. De vrijwilligers krijgen en houden dus zelf de controle over de hoogte van de kosten. 

Er geldt wel een aantal regels. Zo moeten deelnemers kunnen laten zien dat buurtbewoners het ermee eens zijn dat ze een buurttuin gaan onderhouden, bijvoorbeeld met behulp van een lijst met handtekeningen.

Verder mag de buurttuin geen uitbreiding zijn van de eigen tuin en daar dus niet aan grenzen. Het groen mag geen overlast geven en tuinmeubels en verlichting zijn niet toegestaan in de buurttuin, net zo min als een hek eromheen.

Bladeren

Het is ook goed om te beseffen dat ook al beheren inwoners de buurttuinen, de gemeente eigenaar blijft en dat zij niet wil dat door zelfbeheer de onderhoudslasten stijgen. Logisch, vindt wethouder Steffens.

De inwoners onderhouden de buurttuin en de directe omgeving door bijvoorbeeld bladeren te vegen en zwerfafval rondom de buurttuin op te ruimen.

Planten die weg moeten vanwege werkzaamheden worden niet vergoed.

Webpagina

Zoals eerder vermeld, wordt nog gewerkt aan de webpagina waar inwoners zich kunnen aanmelden voor een buurttuin. “Misschien kunnen buurtbewoners in de tussentijd al met elkaar bespreken welk stukje groen ze collectief in beheer willen nemen”, adviseert wethouder Steffens.
 

Gepubliceerd op: 
20 mei 2020