De energietransitie in Haarlemmermeer krijgt steeds meer vorm

Deel deze pagina
De afgelopen maanden zijn er grote stappen gezet om grootschalig nieuwe, schone energie op te wekken. Bewoners, dorps- en wijkraden, grondeigenaren en initiatiefnemers van windmolens en zonneakkers zijn actief opgezocht om hun mening te horen. De grote peiling over zon en windenergie heeft geholpen om beter te begrijpen wat er belangrijk is voor onze inwoners. “Zo was het ons duidelijk dat windenergie in het zuiden van de polder niet overal op applaus kon rekenen. De uitslag was niet eenduidig. Daarom stelt het college de raad voor dit zoekgebied nu niet vaststellen."  Maar wat ook duidelijk is, is dat mensen in de regio de vruchten willen plukken van de opwek van schone energie.” aldus wethouder Jurgen Nobel. Dat kan onder andere door lokaal eigenaarschap waarbij een deel van de opbrengsten aan omwonenden toekomen.

Plan met de regio 

Een belangrijk document is de zogenaamde RES 1.0, waarin staat hoe wij als regio over willen gaan naar schonere energie. Energietransitie houdt niet op bij de grens van de gemeente. Daarom werkt iedereen samen aan een Regionale Energie Strategie: de RES. Dat gebeurt in dertig energieregio’s in Nederland. Haarlemmermeer hoort bij regio Noord-Holland Zuid. In de RES 1.0 staat dat de inzet van Haarlemmermeer zorgt voor 677 Gigawatt uur (GWh)) aan opgewekte energie. De hele regio Noord-Holland-Zuid heeft de ambitie om in 2030 in de regio Noord-Holland Zuid 2,7 Terawattuur op te wekken 

Zon en wind 

De gemeente heeft in de RES 1.0 opgenomen dat initiatiefnemers voor zonneakkers hun plannen voor het gebied rond de landingsbanen van Schiphol kunnen indienen bij de gemeente. Wat betreft windenergie is in het advies aan de gemeenteraad rekening gehouden met de uitkomsten van de peiling in januari, die geen eenduidig beeld gaf of uitbreiding van windmolens in het zuiden van Haarlemmermeer wel of niet wenselijk is. Het gebied ‘Spoordriehoek’ wordt in dit plan dan ook niet aangewezen als een concreet zoekgebied. “Door de uitkomst van de peiling stelt het college aan de gemeenteraad voor om nu geen uitbreiding van windmolens in het zuiden van Haarlemmermeer toe te staan."  

Dit is onderdeel van onze aanpak om samen te zorgen voor minder CO2-uitstoot. Stap voor stap gaat Nederland over van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties hebben elkaar nodig. Op 21 april, de dag nadat het document naar de raad gaat, publiceert regio Noord-Holland Zuid de eerste RES: RES 1.0.  

Zonneakkers

Randvoorwaarden voor zonneakkers 

Het zoekgebied ‘Zonnecarré’ is vastgesteld voor de opwek van zonne-energie in Haarlemmermeer. Het gebied ligt rondom het banenstelsel van Schiphol. Inwoners hebben kunnen aangeven welke ruimtelijke randvoorwaarden zij belangrijk vinden. Daaruit bleek dat de groene uitstraling, recreatie en biodiversiteit belangrijk worden gevonden. Dit is verder uitgewerkt in een beeldkwaliteitsplan. In dit plan staat uitgewerkt wat belangrijk is als er zonneakkers ingepast worden in het landschap. "Duizend hectare aan zonnepanelen is veel. Daarom vinden we het belangrijk om te regelen dat het er goed uitziet, bijvoorbeeld door ruimte om de zonneakkers heen vrij te laten en groen aan te laten planten, aldus wethouder Mariëtte Sedee. 

Plannen met de omgeving 

Lokaal eigenaarschap wordt als belangrijke voorwaarde bij de ontwikkeling van zonneakkers en windmolens genoemd. Het komt erop neer dat de opbrengst van de opwek van schone energie voor een groot deel ook weer terugvloeit naar de mensen die in de omgeving wonen. 

Besluit van de gemeenteraad 

De bovenstaande plannen worden 21 april aangeboden aan de gemeenteraad. Zij nemen hier voor de zomer een besluit over. Op de hoogte blijven wanneer dit precies plaatsvindt? Ga dan naar de website van de gemeenteraad.

Gepubliceerd op: 
21 apr 2021