Column van de burgemeester

Deel deze pagina
Publicatiedatum: 
woensdag 11-01-2017
Deze week beantwoordt de burgemeester de vraag: Krijgen alle verkeersregelinstallaties in Haarlemmermeer een windmolen?
Burgemeester Theo Weterings:
 

De kogel is door de kerk: over ruim 30 jaar moet Nederland circulair zijn. Dat staat in het Rijksbrede programma circulaire economie, dat het Rijk onlangs heeft vastgesteld. Dat betekent dat we zo min mogelijk grondstoffen uit de bodem halen, dat we grondstoffen zo veel en lang mogelijk hergebruiken én dat we hernieuwbare energie gebruiken in plaats van fossiele energiebronnen zoals kolen, gas en olie. We hebben het dan vooral over zonne- en windenergie. 

In Haarlemmermeer zijn we al flink op weg. We willen energieleverend worden –dus meer duurzame energie opwekken dan we gebruiken- en we kijken daarom op alle fronten hoe we energie kunnen besparen én hoe we duurzame energie kunnen opwekken. We willen dorpshuizen beter gaan isoleren, in Graan voor Visch liggen duizenden zonnepanelen op daken van corporatiewoningen. Onlangs is het regionaal energieloket van start gegaan, waar woningeigenaren terecht kunnen met vragen over het energiezuiniger maken van hun woning en waar ze onder andere offertes op kunnen vragen voor de werkzaamheden en materialen die daarvoor nodig zijn. ‘Winst uit je woning’ is onlangs weer begonnen: de inkoopactie waarbij inwoners van Haarlemmermeer met korting zonnepanelen, spouwmuur- en vloerisolatie kunnen kopen. En met de Schooldakrevolutie zorgen we ervoor dat schooldaken in Haarlemmermeer zonne-energiefabriekjes worden.

En we hebben dus sinds kort een verkeersregelinstallatie, waar de wind het licht op rood of groen zet: een primeur in Nederland. Of alle verkeerslichten in Haarlemmermeer op windenergie gaan werken, kan ik nu nog niet beantwoorden. Maar zoals collega John Nederstigt, wethouder duurzame economische ontwikkeling en energie zegt: ‘ik juich alle initiatieven toe. Het belangrijkste is namelijk dat het bijdraagt aan het energieleverend maken van onze polder!’