‘College wil Spaarndammerdijk weer toegankelijk maken’

Deel deze pagina
Gemotoriseerd verkeer moet in de toekomst weer over de Spaarndammerdijk, tussen Spaarndam en Halfweg, kunnen. Om dat mogelijk te maken, is vervanging van het wegdek nodig. De werkzaamheden beginnen naar verwachting halverwege 2021. Tot die tijd en tijdens de werkzaamheden blijft de zo’n zeven kilometer lange dijk dicht voor gemotoriseerd verkeer.

Het is belangrijk om de hoeveelheid verkeer voorlopig te blijven beperken. Dit met het oog op de slechte staat waarin de Spaarndammerdijk verkeert. 

Erftoegangsweg 

Die slechte staat van bepaalde delen van de weg, die bepaald niet bevorderlijk is voor de verkeersveiligheid, is het gevolg van achterstallig onderhoud. In 2018 zijn al noodreparaties uitgevoerd en ging de dijk dicht voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd bewoners en leveranciers. 

Wethouder Marja Ruigrok (Verkeer & Vervoer):

“Maar dat kan zo niet blijven. De bereikbaarheid van de Spaarndam en Halfweg staat onder druk en er zijn geen volwaardige alternatieven voorhanden. Het is onvermijdelijk dat de Spaarndammerdijk zijn functie als erftoegangsweg weer terugkrijgt.” 

Gemotoriseerd verkeer 

Haar collega-wethouder Marjolein Steffens-van de Water wijst erop dat dit betekent dat de dijk niet verder wordt afgewaardeerd. Het goede nieuws is dat aanpassing van het dijklichaam, dat eigendom is van het Hoogheemraadschap van Rijnland, niet nodig is. De cultuurhistorische waarde van de Spaarndammerdijk kan dan ook behouden blijven. Het is de bedoeling van het college om bewoners en ondernemers van de Spaarndammerdijk nauw te betrekken bij de inrichting van de weg. Ook wordt met hen besproken hoe de werkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd. Andere overlegpartners zijn onder andere de dorpsraden.

De Spaarndammerdijk verkeer in slechte staat en is niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer

In 2018 zijn al noodreparaties uitgevoerd en ging de dijk dicht voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd bewoners en leveranciers. Foto: Danny de Casembroot

Meedenken

De gemeente vindt het heel belangrijk om bij projecten als de renovatie van de Spaarndammerdijk de lokale gemeenschap nauw te betrekken. Dat doen we door nauw overleg te voeren met betrokken organisaties zoals de dorpsraad maar wij betrekken ook graag de inwoners direct zelf door het samenstellen van een begeleidingsgroep. Heeft u belangstelling om mee te denken en praten met ons over de toekomst van de Spaarndammerdijk? Maak dat dan aan ons kenbaar door een mail te sturen aan GenR@haarlemmermeer.nl Graag met uw naam (liefst voluit), e-mail adres, leeftijd en uw motivatie/reden om in deze begeleidingsgroep zitting te nemen.

Gepubliceerd op: 
11 jul 2019