College en ambtenaren delen enthousiasme, humor en optimisme

Deel deze pagina
Na de gemeenteraad, afgelopen donderdag, was het dinsdag de beurt aan de medewerkers van de gemeente om vragen af te vuren op de nieuwe wethoudersploeg. Dat gebeurde in een afgeladen Burgerzaal. Daar werden vooral enthousiasme, humor en optimisme gedeeld. Over en weer.

Hilariteit

Wethouder Jurgen Nobel zette direct al de (vriendelijke) toon met zijn dringende verzoek hem met Jurgen aan te spreken. Veel hilariteit was er toen ‘spreekstalmeester’ Ruud van Hecke (teammanager Externe Betrekkingen en Citymarketing) daar per ongeluk Jeroen Nobel van maakte. Een vergissing die vast vaker wordt gemaakt. Jeroen Nobel, burgemeester van Aalsmeer, was vroeger wethouder van Haarlemmermeer, net als Jurgen van onder meer financiën. Bovendien is hij Jurgens vader.

Verbinden

Net als zijn vader wil Jurgen Nobel ervoor zorgen dat de portefeuille Financiën ‘zo saai mogelijk blijft’.

"De al lang bestaande traditie van begrotingen met alleen zwarte cijfers moet vooral worden voorgezet." 

Meer opwinding wil hij juist wel als het om Luchthavenzaken gaat.

“Die staan bovenaan de agenda.”

Jurgen Nobel wil meer invloed uitoefenen op Schiphol. De luchthaven is economisch van groot belang, maar heeft als keerzijde verschillende vormen van overlast en milieuschade.

“Ik ga ook proberen deze portefeuille te verbinden met andere, zoals de Energietransitie en Wonen. Als dat lukt, kunnen we koploper worden op het gebied van duurzaamheid.”    

College B&W

De wethouders van links naar rechts: Jurgen Nobel, Mariëtte Sedee, Marjolein Steffens- van de Water, Marja Ruigrok, burgemeester Onno Hoes, Mieke Booij en Ap Reinders. Foto: Ton Hofstra


Mud Masters

Alle zes de wethouders staan te popelen om aan de klus te beginnen.

Mieke Booij - van Eck:

“Ik heb heel lang gehoopt dat ik deze klus mag doen.”

Hoewel ze, zegt ze zelf, niet de sportiefste is, geldt haar enthousiasme ook voor haar Sportportefeuille. Haar eerste daad op sportgebied heeft ze al verricht:

“Ik zorg ervoor dat Jurgen meedoet met de Mud Masters.”

Haar grote voorbeeld is haar voorganger Tom Horn.

“Die heeft ontzettend goed werk verricht. Ik was eigenlijk van plan hetzelfde te gaan doen.”

Hoger onderwijs

Marjolein Steffens greep de gelegenheid aan om het belang van Gebiedsgericht Werken, één van haar thema’s, te benadrukken.

“In de vorige periode is Participatie op de kaart gezet. Daardoor is het nu normaal geworden dat het bestuur en de ambtenaren aan inwoners en ondernemers vragen wat zij vinden van hun leef- en werkomgeving en dat zij daar ook invloed op uitoefenen.”

Op de vraag waarom het college zijn best wil doen om hoger onderwijs naar de polder te halen, antwoordde onderwijswethouder Steffens:

“Om talent hier te houden.”

Hoger onderwijs moet trouwens niet alleen maar op Schiphol gericht zijn, voegde ze er aan toe. Het moet in het algemeen zo zijn, aldus Marjolein Steffens, dat jongeren niet de polder uit moeten als ze hoger onderwijs willen genieten. En ook zij wil liever met Marjolein dan met mevrouw Steffens worden aangesproken.

Ringvaart oversteken

Mariëtte Sedee, met onder meer Ruimtelijke Ordening en de Omgevingswet in haar portefeuille, heeft direct na haar benoeming gevraagd om een nieuwe kaart van het nieuwe Haarlemmermeer. Dus inclusief het voormalige Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Ze heeft het noordelijke deel van de gemeente al verkend en spoorde de ambtenaren aan ook zelf eens “die Ringvaart over te steken.”

Een van haar voornemens is extra aandacht te besteden aan de kleine kernen. Ze noemde Rijsenhout. Waarna veel gelach uit de zaal klonk omdat de uit Amsterdam afkomstige Marja Ruigrok vlak daarvoor had bekend gemaakt dat dat haar nieuwe woonplaats wordt.

Bruisend

Ook de toekomstige Rijsenhouter Marja Ruigrok heel veel zin in haar nieuwe functie. Haar eerste indruk van Haarlemmermeer is dat de gemeente “bruisend” is. Ze bespeurt veel ondernemerszin en vindt dat ondernemers en inwoners zeer goed georganiseerd zijn. 

“Er kan hier veel. Meer dan in het Amsterdam van tegenwoordig.”

Over haar keuze voor Rijsenhout zei ze monter:

“Ik lees veel over allerlei vormen van overlast. Licht, lucht, geluid. Ervaar ik dat ook eens.”

Ap Reinders, een geboren en getogen Hoofddorper, is net als Marjolein Steffens een oude bekende. Hij zei onder meer dat het nieuwe college door gaat op de ingeslagen weg maar wel met nieuwe accenten. Hij vindt het van belang om de ‘ja-het-kan-mentaliteit’ in stand te houden en maakt zich sterk voor “economische diversificatie” zodat niet alle bedrijvigheid aan Schiphol gerelateerd is.

Levensmotto’s

De zes wethouders maakten tot slot hun levensmotto’s bekend.

Mariëtte Sedee:

“Pluk de dag.”

Mieke Booij:

“Je leeft maar één keer.”

Marjolein Steffens:

“Leer mij het zélf te doen.”

Marja Ruigrok:

“Als je niet kunt delen, kun je niet vermenigvuldigen.”

Ap Reinders:

"Onverwachte dingen zijn liever niet zo onverwacht dat ze je geld gaan kosten.”

Jurgen Nobel:

“Je bent wie je kent.”

Gepubliceerd op: 
15 jan 2019