Cameratoezicht stopt doorgaand autoverkeer op Amsterdamse Sloterweg

Deel deze pagina
Het college van burgermeester en wethouders van Amsterdam heeft besloten de Sloterweg verkeersveiliger te maken door de weg af te sluiten voor het doorgaande verkeer. De informatie hierover is terug te vinden in de Nota van Uitgangspunten op amsterdam.nl/Sloterweg. Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen via een formulier officieel een reactie indienen tot en met 29 oktober 2021.

Voorkeursvariant 

Om het doorgaande verkeer op de Sloterweg-West te weren wordt met behulp van kentekenherkenning de toegang gereguleerd. De voorkeursvariant (Variant 2a ) omvat vier camera’s (knips); twee op de Sloterweg – West en Sloterweg Oost en twee op de beide armen van de Laan van Vlaanderen ter hoogte van de Plesmanlaan. Om sluipverkeer naar Badhoevedorp tegen te gaan, geldt op de Langsom straks een maximumsnelheid van 30 km/uur. Op de Sloterweg vanaf Anderlechtlaan tot aan de rotonde bij de Baden Powellweg geldt ook een maximale snelheid van 30 km/uur.

Een kaartje waarop variant 2a te zien is

Terugvaloptie

Op initiatief van de gemeente Haarlemmermeer zal de gemeente Amsterdam na invoering van de maatregelen verschillende wegen in Haarlemmermeer en Amsterdam gedurende één jaar actief monitoren. Als er onvoorziene knelpunten ontstaan kan alsnog een andere oplossing worden ingevoerd. Dit zou dan alleen een knip zijn op de Sloterweg-West en een 3o km-zone op de Anderlechtlaan en de Laan van Vlaanderen, de zogenaamde Variant 11. Voor het monitoren van de verschillende wegen trekt de gemeente Amsterdam samen op met de gemeente Haarlemmermeer.

Daarnaast is met de gemeente Amsterdam afgesproken dat de gezamenlijke inzet op het verbeteren van de doorstroming op de S106/T106 wordt vergroot om de bereikbaarheid van het gehele gebied te verbeteren. Dit is een apart project dat grotendeels voortvloeit uit de omlegging van de A9.

Kaartje waarop variant 11 te zien is

Officiële reactie op de Nota van Uitgangspunten

Mogelijk heeft de oplossing voor de Sloterweg-West gevolgen voor de huidige route die door bewoners wordt gevolgd om op de plaats van bestemming in stadsdeel Nieuw-West en Badhoevedorp te komen. Tot en met 27 oktober 2021 kan men reageren door een zienswijze op de Nota in te dienen. Dit kan alleen online via het formulier op amsterdam.nl/Sloterweg. Op deze webpagina is ook de Nota terug te vinden.

Onlinebijeenkomst 5 oktober

Door de gemeente Amsterdam wordt tijdens een onlinebijeenkomst op 5 oktober een toelichting gegeven op de nota. Aanmelden kan via amsterdam.nl/sloterweg. Na aanmelding volgt dan een link naar de bijeenkomst.

Gepubliceerd op: 
15 sep 2021