Brief burgemeester: meer maatregelen nodig

Deel deze pagina
Beste inwoners, Afgelopen maandag, op 23 maart, heeft het kabinet de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, aangescherpt. Wat dat voor u betekent, leest u in deze brief.

Net als in heel Nederland, zijn ook in de regio Kennemerland en in Haarlemmermeer mensen ziek, liggen er mensen in het ziekenhuis en op de IC. Mijn collega’s in het college van B&W en ik leven mee met hen en met hun naasten en we wensen iedereen beterschap en sterkte.

 

De afgelopen week is er veel van u gevraagd en ik zie dat er een grote bereidheid is om bij te dragen. Ik zie overal veel mooie initiatieven ontstaan: om degenen die in de zorg werken te ontzorgen door hun boodschappen te doen. Of door kaarten en brieven te sturen naar mensen die nu aan huis zijn gekluisterd en die ook echt geen bezoek mogen ontvangen. En natuurlijk de inzet van diegenen die in de vitale beroepen werken, zoals zorgmedewerkers, maar ook de supermarktmedewerkers, onderwijs- en kinderopvangmedewerkers, maar ook de mensen die op Schiphol werken.

 

Het kan soms lastig zijn om de adviezen van het RIVM op te volgen. Maar ik zie de inspanningen die u allemaal levert, zowel inwoners als ondernemers en organisaties en ik ben u daarvoor heel dankbaar. Toch zijn er aanvullende maatregelen nodig. Er wordt niet alleen méér van u gevraagd, ook zal de periode met beperkingen van het openbare leven langer duren. Het wordt er niet makkelijker op, maar het is écht nodig om het coronavirus tegen te gaan.

 

De burgemeesters van de veiligheidsregio Kennemerland, waar ik voorzitter van ben, delen de analyse van het kabinet: dat er meer maatregelen nodig zijn op het gebied van dwang en repressie. Het afgelopen weekeinde maakte pijnlijk duidelijk dat we ons nog onvoldoende bewust zijn van de risico’s van het eigen handelen op straat, de markt, in recreatie- en natuurgebieden of op het strand.  We gingen er in grote groepen op uit, waardoor de vereiste afstand van anderhalve meter niet meer in acht werd genomen: onverantwoord.

 

Ik wil nogmaals benadrukken dat iedereen een grote eigen verantwoordelijkheid heeft om de maatregelen op te volgen en ik dring er bij iedereen op aan om de adviezen van het RIVM strikt op te volgen. Maar bij voortdurend onacceptabel gedrag en excessen in de openbare ruimte zal ik strikt gaan handhaven. Want die anderhalve meter kan letterlijk een zaak zijn van leven of dood.

 

Maatregelen

De Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCB) heeft het bestaande pakket maatregelen aangescherpt en een aantal nieuwe maatregelen getroffen.

 

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 

  • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
  • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
  • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
  • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
  • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
  • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
  • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
  • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van drie of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
  • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
  • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Het bestuur van de Veiligheidsregio zal de maatregelen de komende dagen uitwerken en u informeren of er maatwerk komt per gemeente of buurt.

 

Gepubliceerd op: 
25 mrt 2020