"Bouwen, bouwen en nog eens bouwen"

Deel deze pagina
Publicatiedatum: 
dinsdag 12-06-2018
“We zijn lekker bezig”, zegt wethouder Tom Horn (Wonen) aan het einde van een korte periode waarin overeenkomsten zijn gesloten over woningbouw op verschillende plekken in Haarlemmermeer.

Getsewoud-West

De wethouder noemt de overeenkomst die hij vorige week samen met collega Adam Elzakalai op de vastgoedbeurs Provada ondertekende over Getsewoud- West.

Wethouder Tom Horn: 

"In de volksmond Getsewoud-West genoemd. Daar komen duizenden woningen."

Tom Horn noemt ook Hyde Park in Beukenhorst West in Hoofddorp. Daar hoort het getal 3800 bij. Verder noemt hij twee locaties in Lisserbroek die goed zijn voor zo’n 2.000 woningen. Een week geleden vielen in het college van burgemeester en wethouders besluiten over Lincolnpark, in het zuiden van Hoofddorp, waar 800 woningen komen. Bladert hij verder in zijn agenda dan ziet Tom Horn dat het ook nog maar kort geleden is dat hij het feest meevierde rondom het begin van de bouw van Buckingham Quarter, een stukje Tudorpark dat erbij komt, goed voor vele tientallen woningen.

Tom Horn bij bouw Villa Octet

“Het motto was, is en blijft bouwen, bouwen en nog eens bouwen.” 20.000 woningen komen er bij.
 

Bouwen, bouwen en nog eens bouwen

En vlak voor het weekeinde sloeg hij de eerste paal voor Villa Octet, waar wonen met zorg wordt gecombineerd en waarvoor ouders van volwassen kinderen met een verstandelijke beperking het initiatief hebben genomen. Voor alle duidelijkheid: dit is allesbehalve een volledig overzicht, benadrukt wethouder Tom Horn. In de regio Amsterdam zijn tot 2040 250.000 woningen nodig. Haarlemmermeer draagt met 20.000 stuks bij aan die enorme opgave.

De wethouder:

"We zijn dus lekker bezig, zei ik al maar we moeten er onverminderd hard aan blijven trekken. Het motto was, is en blijft bouwen, bouwen en nog eens bouwen.”

Dat had Tom Horn graag al direct aan het begin van deze collegeperiode, in 2014, gedaan. Maar de crisis was toen aan zijn naweeën toe en de woningbouw in heel Nederland lag nog op zijn gat.

"En de gemeente bouwt zelf geen woningen. We kunnen ook niemand dwingen tot investeren en bouwen. Wel kunnen we faciliteren. Dat is wat we volop doen. En de vruchten daarvan worden echt zichtbaar. Ik geef Lincolnpark als voorbeeld. De eerste woningen daar, kleine betaalbare woningen voor jongeren, eenoudergezinnen met minderjarige kinderen en statushouders, worden naar verwachting in januari 2019 opgeleverd."

Verlichting

Wethouder Tom Horn verwacht sowieso dat de voorraad sociale huurwoningen vanaf dit jaar gaat groeien.

"Met dank aan enkele projecten van Ymere in de Nieuwe Kom in Nieuw-Vennep, in Hoofddorp en Vijfhuizen. En laten we vooral de bouw van tijdelijke woningen in Hoofddorp niet vergeten. Tel daarbij ook nog eens de omzettingen van vrije sectorwoningen van Ymere in 250 sociale huurwoningen op. Dan begint er toch wat hoop te gloren aan de horizon voor al die wachtenden. De tijd dat de voorraad slonk, is definitief voorbij. Nee, ik geloof niet dat de vraag naar sociale huurwoningen zal verdwijnen. Maar ik durf wel verlichting te voorspellen."

Uit de zogenoemde bestuurlijke voortgangsrapportage wonen 2018, die het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld, wordt de spectaculaire omslag die zich nu voordoet duidelijk: van een stilstand op de woningmarkt naar een woningmarkt waar oververhitting dreigt voor koopwoningen en waar nog steeds sprake is van grote tekorten aan sociale huurwoningen en lange wachtlijsten.

Wethouder Tom Horn heeft zélf ten tijde van de stilstand niet stilgezeten. In samenwerking met Ymere kwam Estafette in Floriande tot stand, een woonvoorziening voor eenoudergezinnen waar voor dakloosheid dreigde. (Dat was dan ook direct de volledige woningproductie in Haarlemmermeer van 2017, red.)

Ook wordt 2018 hoogstwaarschijnlijk het jaar waarin Haarlemmermeer zijn achterstand met de huisvesting van statushouders weg werkt. Verder heeft Ymere dankzij de “onorthodoxe aanschaf van maatschappelijk vastgoed” door de gemeente investeringsvermogen verkregen om sociale huurwoningen in de Nieuwe Kom te bouwen. Deze worden naar verwachting deze zomer opgeleverd

Sociale voorraad

Heel nuttig en noodzakelijk allemaal, die onorthodoxe maatregelen, redeneert de wethouder.

Tom Horn:

"Maar het is een druppel op de gloeiende plaat. Het echte werk moet van de corporaties en de markt komen."

De gemiddelde wachttijd in Haarlemmermeer voor sociale huur woningen is inmiddels naar een niveau gegroeid waarover wethouder Tom Horn kort kan zijn:

"Onaanvaardbaar."

Het college zet dan ook alles op alles om van dertig procent van de nieuwbouw “sociale voorraad” te maken. Corporatie Ymere kan dat niet in haar eentje voor elkaar krijgen.

"Daarom ook hebben we Eigen Haard erbij gehaald die sociale huurwoningen bouwt in Lincolnpark en Wickevoort, beide in Hoofddorp."

Schaalsprong

Met de schaalsprong die Haarlemmermeer tot 2040 maakt, komt het totaal aantal woningen op 80.000 te liggen en het inwonertal groeit naar 200.000.

De vraag naar koopwoningen in Haarlemmermeer is eveneens groot. Uit het genoemde rapport blijkt dat de verkooptijd voor een woning sinds 2016 flink is afgenomen. De verkoopprijs stijgt in Haarlemmermeer, sneller dan in de rest van Nederland. Gemiddeld verandert in de polder een woning voor 311.000 euro van eigenaar. Elders gebeurt dat tegen verkoopprijzen van ruim 2,5 ton.