BIZness!

Deel deze pagina

We hebben de verhalen vast allemaal wel eens op een verjaardag gehoord. Bedrijventerreinen of winkelgebieden waar het zwerfvuil rond dwarrelt en het ‘s avonds zo verlaten is dat je jezelf er niet heel veilig voelt. Dit soort gebieden wenst de gemeente Haarlemmermeer haar ondernemers en inwoners niet toe. Daarom stimuleren we het instellen van zogenoemde bedrijveninvesteringszones (BIZ).  

Een BIZ is een bedrijventerrein of winkelgebied, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving. Alle ondernemers in het gebied betalen mee om het gebied schoon, heel en veilig te maken én te houden! Daarmee is een BIZ dus “van, voor en door de ondernemers”.  Op dit moment zijn er in Haarlemmermeer al vier gebieden met een BIZ: Spoorzicht, De Hoek, Cruquius en Hoofddorp-Centrum.

Hoe werkt het oprichten van een BIZ? Allereerst stellen de bedrijven in het gebied samen een BIZ-projectplan op met daarin hun doelen en plannen. Over dat plan gaan de ondernemers in overleg met de gemeente. Na dat overleg richten de ondernemers een BIZ-vereniging of -stichting op waarmee de gemeente een uitvoeringsovereenkomst afsluit. Op basis van die overeenkomst en het projectplan stelt de gemeente dan een verordening op. Die moet door de gemeenteraad worden vastgesteld. Dat is wel onder het voorbehoud dat de meerderheid van de ondernemers in het gebied bereid is om een BIZ op te richten. In een zogenoemd draagvlakonderzoek kijkt de gemeente of die bereidheid er is. Er is sprake van een meerderheid als minimaal 50% van de ondernemers zich heeft uitgesproken, waarvan tenminste 2/3 deel positief. Als aan die eis is voldaan kan de BIZ worden opgericht. 

De gemeente stelt een opstartbudget beschikbaar van €10.000 per BIZ om de oprichting te stimuleren en te ondersteunen. Hiermee kan de vereniging of stichting ook de promotie van de BIZ financieren en zoveel mogelijk ondernemers enthousiasmeren voor de BIZ. Dit geld hoeft alleen te worden terugbetaald als het draagvlakonderzoek een positieve uitkomst heeft en dus de meerderheid van de ondernemers voor de oprichting van de BIZ is.

De gemeente Haarlemmermeer juicht het van harte toe wanneer ondernemers een BIZ willen oprichten. Onze ervaring is namelijk dat een BIZ niet alleen de samenwerking en saamhorigheid op een bedrijventerrein of winkelgebied vergroot maar bij uitstek zorgt voor aantrekkelijke gebieden om te ondernemen. Ik ben dan ook erg blij dat er nu twee raadsvoorstellen liggen voor de oprichting van een BIZ. De ene voor het bedrijventerrein Graan voor Visch Zuid en de andere voor Hoofddorp Noord. Nóg twee bedrijventerreinen in onze gemeente die straks schoner, heler en veiliger zijn. Dat is goed nieuws voor iedereen die er komt en onderneemt. BIZness dus!

Wethouder Ap Reinders

​Ap Reinders, wethouder Economie & Ondernemerschap, Werk & Inkomen (sociale zaken) en Arbeidsmarktbeleid 

Gepubliceerd op: 
7 okt 2019