Bijna 400 stemmen herinrichting Fanny Blankers-Koenlaan

Deel deze pagina
Publicatiedatum: 
woensdag 16-05-2018
De verkeersveiligheid op de Fanny Blankers-Koenlaan kan verbeterd worden door de laan opnieuw in te richten. Daarom heeft de gemeente Haarlemmermeer 3 eerste schetsontwerpen laten maken. Hierop kon tot eind april gestemd worden. De uitslag hiervan is nu bekend.

Definitieve uitslag

In totaal stemden 398 mensen via het formulier op de website van de gemeente. Dit grote aantal geeft aan dat de veiligheid op de Fanny Blankers-Koenlaan door veel bewoners belangrijk wordt gevonden. Bijna alle reacties kwamen uit Hoofddorp-Floriande. Een paar reacties kwamen uit Nieuw-Vennep en Zwaanshoek.

Meeste stemmen

Variant B was met 72,6 procent van de stemmen het populairst. In dit ontwerp zal er een groot plateau in het midden van de weg komen. Dit wordt een centrumplateau genoemd. Ook is er een apart fietspad in twee richtingen en een rotonde. Variant A kreeg 22,6 procent van de stemmen. In dit ontwerp waren er 2 plateaus, aparte rijbanen met fietsstroken en een voorrangsplein. Variant C was met 1,5 procent van de stemmen het minst populair. In dit ontwerp wordt de laan een zogenaamde ‘shared space’ waarbij fietsers en automobilisten de rijbaan delen. Ook is er een aangepaste kruising bij het Haarlemmermeer Lyceum. 3,3 procent van de stemmers vonden geen van de drie varianten goed genoeg.

Combinaties kiezen

Bewoners konden niet alleen op de drie varianten in hun geheel stemmen, maar ook op losse onderdelen uit de varianten. Hieruit blijkt dat veel mensen het liefst een vrijliggend fietspad en een gescheiden rijbaan op de laan hebben. Ook willen stemmers liever een rotonde dan een voorrangsplein. Een voorrangsplein is een ovaal of rechthoekig kruispunt waarop automobilisten minder hard kunnen rijden. Hierdoor ontstaat een betere doorstroming en een veiligere situatie. De meeste stemmers kozen voor een combinatie van variant A en B. Het ontwerp zou dan gescheiden rijbanen hebben, een vrijliggend fietspad en mogelijk een rotonde. Ongeveer 9 procent gaf aan dat ze bus 341 liever niet over de Fanny Blankers-Koenlaan zouden zien rijden.

Wat nu?

Nu alle stemmen zijn verwerkt is er op 16 mei een vergadering geweest over de uitslag van de gemeente en de klankbordgroep. Ook het bureau Royal Haskoning DHV, dat de 3 ontwerpen heeft gemaakt, was daarbij aanwezig. De klankbordgroep bestaat uit de wijkraad, omliggende scholen, winkeliers, politie, vervoersmaatschappij Connexxion en enkele bewoners. Samen met de klankbordgroep is gekeken hoe er zoveel mogelijk rekening gehouden kan worden met de binnengekomen reacties in het voorlopige ontwerp. Dit ontwerp wordt door Royal HaskoningDHV gemaakt. Begin juni zal het voorlopige ontwerp klaar zijn en naar de verkeerswethouder gaan voor goedkeuring. Vervolgens wordt het half juni in het college van B en W besproken waarna het ontwerp in de laatste week van juni aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het is uiteindelijk aan de raad om te beslissen hoe de Fanny Blankers-Koenlaan heringericht wordt.

Meer informatie

Inwoners kunnent de drie ontwerpen nog steeds bekijken op de webpagina over herinrichting van de Fanny Blankers-Koenlaan. Bij de ingediende formulieren zijn ook een groot aantal vragen binnengekomen. Deze vragen en de antwoorden daarop staan vanaf 18 mei op deze webpagina.