'Bij ons staat geen project stil'

Deel deze pagina
Er is in Haarlemmermeer veel ondernemerszin en er zijn veel ondernemende vrouwen in onze gemeente. Hoe komt dat? Wat bindt al deze vrouwen? Is er een gedeelde mentaliteit? Daarover ging wethouder Marja Ruigrok in gesprek met Jeanet van Antwerpen.

Wat trok jou aan om in deze positie in Haarlemmermeer aan de slag te gaan?

Toen ik bij Inbo als bestuurder werkzaam was wist ik dat ik daarna niet meer terug wilde naar een andere functie. 'Dan ga ik weg, op zoek naar iets nieuws', was mijn gedachte en daar kwam bij dat ik mezelf had voorgenomen om net voor m’n vijftigste te vertrekken. Binnen mijn netwerk werd ik geattendeerd op deze vacature en toen heb ik gesolliciteerd. Ik kende SADC al van langer geleden als opdrachtgever van Inbo en ik kende veel mensen uit het netwerk van SADC. Ik heb altijd werk gevonden dat ik leuk vond, waarbij ik én verantwoordelijkheid kon nemen én ondernemend kon zijn. In deze functie als directeur van SADC komt alles wat ik gedaan heb samen.

Jeanette van Antwerpen

Jeanet van Antwerpen

Een vrouw als directeur, maakt dat verschil?

Nee, dat maakt geen verschil. Ik ben ook niet van de man- en vrouw-discussies, diversiteit gaat in mijn ogen over karaktereigenschappen, achtergrond, interesses. Wel heb ik mezelf toen ik jonger was, aangeleerd om bij een vergadering of een bijeenkomst meteen mijn mond open te doen, om te laten zien dat ik aanwezig ben en iets in te brengen heb. Voor mij heeft dat echter niets te maken met man of vrouw zijn. Daarnaast heb ik altijd de wil gehad om mezelf te blijven ontwikkelen en om zelfstandig te zijn. Mezelf onafhankelijk opstellen en nadenken, wat vind ik een logische strategie en waarom. Macht interesseert me niet, maar wel het hebben van invloed zodat je het verschil kunt maken. Dat is ook waarom ik gesolliciteerd heb. Als adviseur is het vaak maar afwachten wat er met je advies gebeurt en in deze functie kan ik in overleg met mijn collega’s de beslissingen nemen en onze koers bepalen. Zo hebben we eind 2015 binnen SADC afgesproken circulair te ontwikkelen. Dat besluit neem je omdat je vindt dat het slimmer én beter is. Op die manier is bijvoorbeeld ook C-Bèta verbouwd, veel materialen komen uit de regio, of krijgen een tweede leven. Alles met als doel waarde behouden. Lineair denken? Dat kan echt niet meer, grondstoffen zijn niet oneindig. Honderden bouwprojecten liggen stil vanwege de stikstofcrisis maar niet bij ons, er staat geen project stil.

Hoe blijf je als SADC toekomstbestendig?

Door goed te blijven kijken naar onze wereld, want die verandert razendsnel, daar moet je op kunnen anticiperen en meebewegen. Om concurrerend te blijven moet je steeds meer met elkaar samenwerken. Voor een circulaire economie moet je sowieso samenwerken want je bent allemaal een stukje van de kringloop. En je móet risico’s nemen en je nek durven uitsteken, je moet ondernemen. Onze economie is veel complexer geworden, het is blijvend aanpassen, adaptief zijn en veerkracht tonen. De globalisering blijft, maar er komt meer en meer nadruk te liggen op lokaal en regionaal. Daarnaast is relatiemanagement belangrijker dan ooit.

Heb je als positief en inspirerend rolmodel nog tips of adviezen voor vrouwen?

Zeker! Wat ik graag mee zou willen geven aan vrouwen is: denk en werk vanuit je eigen kracht en benut de kracht van je collega’s en de mensen om je heen. Ben niet bescheiden en stel de goede vragen.

CV Jeanet van Antwerpen

Jeanet van Antwerpen is sinds 2015 directeur van Schiphol Area Development Company (SADC). Na haar studie Sociale geografie specialiseerde ze zich in economische geografie en startte haar carrière als onderzoeker en adviseur bij STOGO, een stichting voor toegepast geografisch onderzoek. Daarna werkte ze 17 jaar bij Inbo, een bureau op het gebied van architectuur, bouwkunde, ruimtelijk-(economische) ontwikkeling en stedenbouw, waar ze verschillende posities bekleedde als adviseur, partner en bestuurder. Bij Inbo werkte ze onder andere aan de herstructurering, maar ook transformatie van bedrijvengebieden, waaronder de Noordelijke IJ-oever en Minervahaven in Amsterdam. Daarnaast ook aan campusontwikkelingen in Nederland (o.a. High Tech Campus in Eindhoven), België en China. Duurzame, integrale gebiedsontwikkeling, is altijd haar focus geweest, zoals onder meer bij Lelystad Airport.

Daarnaast was Jeanet voorzitter van de adviescommissie van de Dutch Green Building Council die een Keurmerk voor Duurzame Gebiedsontwikkeling heeft ontwikkeld (BREEAM). Ook was ze fellow en docent bij de Amsterdam School of Real Estate en bij het MUAD (Master of Urban and Area Development in Utrecht). In 2016 won Jeanet de lokale Influence Award 2015/2016. Ze is de tweede vrouw in 10 jaar tijd die deze Award won. Een zin uit het juryrapport: “Jeanet toont lef en persoonlijk leiderschap en maakt met haar verfrissende inzichten het verschil.” Kortom tijd voor een nadere kennismaking met deze ondernemende vrouw.

Achtergrond SADC

Schiphol Area Development Company (SADC) werd in 1987 opgericht. E Aandeelhouders zijn Schiphol Group, gemeente Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer en de Provincie Noord-Holland. Zij toonden lef om over hun eigen administratieve grenzen heen te kijken en regionaal samen te werken. Doel is vanaf het begin af aan het realiseren van goed bereikbare ‘state of the art’ business parks. Hiermee wordt financieel en maatschappelijk rendement beoogd. Vanaf 2015 is de missie van SADC gestoeld op circulair ondernemen.

Jeanet van Antwerpen is per 1 augustus 2020 voor vier jaar benoemd als lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. De raad is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving. De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid over de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. De raad bestaat uit tien leden, inclusief de voorzitter. De leden zijn benoemd bij koninklijk besluit op basis van hun brede maatschappelijke kennis en ervaring. Ze komen uit de kring van het openbaar bestuur, het bedrijfsleven en de wetenschap.

Gepubliceerd op: 
23 jul 2020