Bestemmingsplan transformatorstation Incheonweg ter inzage

Deel deze pagina
Het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan voor het transformatorstation Rozenburg-Zuid aan de Incheonweg. Dit bestemmingplan ligt van vrijdag 3 september tot en met donderdag 14 oktober ter inzage. In deze periode kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren.

Inloopbijeenkomst

Ook organiseren netbeheerders TenneT en Liander samen met de gemeente Haarlemmermeer een inloopbijeenkomst. Deze vindt plaats op woensdag 29 september 2021, tussen 16.00 – 20.00 uur in Arendshoeve, Aalsmeerderdijk 438 Aalsmeerderbrug.

Bij deze inloopbijeenkomst gelden de coronaregels. Daardoor kan het zijn dat bezoekers soms even moet wachten. Wie coronaklachten heeft wordt dringend verzocht thuis te blijven en vragen telefonisch of per e-mail te stellen.

Getekende afbeelding van transformator met spoelen en trafo's tussen vier muren

Impressie van het nieuwe transformatorstation. Afbeelding: gemeente Haarlemmermeer, 2021

Waarom en hoe transformatorstation

Het nieuw te bouwen transformatorstation Rozenburg-Zuid gaat voor extra stroom zorgen die nodig is vanwege de energietransitie en voor woningbouw, (nieuwe) bedrijven en bedrijfsuitbreiding. Het hoogspanningsdeel van het station komt in een gebouw te staan. Het station neemt daarmee minder ruimte in dan wanneer dit deel in de open lucht zou staan. Het gebouw sluit goed aan op de al aanwezige bebouwing op het bedrijventerrein SLP. Tijdens de inloopavond is een schetsontwerp van het bouwplan te zien, inclusief de landschappelijke inpassing.

Stillere spoelen en vierde wand tegen geluid

Omwonenden hebben veel vragen gesteld over geluid. Het nieuwe transformatorstation voldoet aan de wettelijke eisen voor geluid, maar daar bovenop hebben TenneT en Liander besloten om een vierde wand te plaatsen rond de zes transformatoren en de twee spoelen die buiten staan. Bovendien gaat TenneT ook nog spoelen installeren die minder geluid maken. De netbeheerders doen hiermee recht aan de specifieke situatie in deze omgeving, waar al veel geluidsbronnen aanwezig zijn zoals Schiphol, snelwegen en bedrijventerreinen.

Bestemmingsplan

Liander, TenneT en de gemeente blijven in overleg met de omwonenden en andere belanghebbenden. Tijdens de ter inzagelegging van vrijdag 3 september tot en met donderdag 14 oktober heeft iedereen de gelegenheid om via een zienswijze op de plannen te reageren. TenneT en Liander hopen uiteindelijk het transformatorstation medio 2025 in bedrijf te kunnen nemen zodat het stroomtekort in de omgeving kan worden opgelost.

Kabelverbinding

De plannen voor het transformatorstation zijn nu in detail uitgewerkt, net zoals het tracé van de ondergrondse kabels die naar het station lopen. Voor de exacte vaststelling van de kabeltracés vindt de komende maanden afstemming plaats met de verschillende grondeigenaren en overheden. Ook dit gebeurt vanwege de totstandkoming van het bestemmingsplan. Voor de kabelverbinding organiseren Tennet en de gemeente een aparte, kleinere, bijeenkomst een week later op woensdag 6 oktober.

Bekijk het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken is te raadplegen op website ruimtelijkeplannen.nl onder de naam van het ontwerpbestemmingsplan. Klik op de knop ‘Plannen zoeken’ en klik linksboven op ‘Plannaam of -nummer’. Vul direct daaronder ‘Rozenburg Incheonweg transformatorstation en kabels’ in. De informatie is ook te vinden op de website van de gemeente: www.haarlemmermeer.nl/ro. Daar staat ook meer informatie over het indienen van een zienswijze.

Meer informatie

Raadpleeg voor meer informatie www.haarlemmermeer.nl/transformatorstation, of de websites van TenneT en Liander.

Bel voor contact over het ontwerpbestemmingsplan met Frans Breg (projectmanager gemeente) via telefoonnummer 0900-1852 of met Dirk-Jan Pasma, omgevingsmanager namens Liander. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-21 58 64 38 of per e-mail haarlemmermeer@liander.nl. Ook Paul van de Kragt, omgevingsmanager namens TenneT is bereikbaar voor vragen via telefoonnummer 06-46676961 of per mail via a4zone@tennet.eu.

Gepubliceerd op: 
8 sep 2021