Back to the future in het noorden

Deel deze pagina
Door Halfweg en andere dorpen in het noorden van de gemeente rijden is als een tijdreis. Het ene moment bevind je je in een tot leven gekomen idyllische ansichtkaart. Niet lang daarna glanst Amsterdam The Style Outlets je tegemoet. Back to the future! Dat laatste geldt ook voor de modernste snufjes die zijn toegepast in de openbare verlichting.

Slimme meetverdeelkasten

Wethouder Marjolein Steffens-van de Water maakt er allemaal kennis mee tijdens haar werkbezoek in dit deel van Haarlemmermeer, in de Dubbele Buurt om precies te zijn. Geen woonbuurtje waar je direct moderne technieken op het gebied van de openbare verlichting verwacht. Maar van de 450 meetverdeelkasten in de gemeente zijn er maar tien stuks die Patrick Wever, specialist bij het cluster Beheer en Onderhoud, 'slimme meetverdeelkasten' noemt. Twee daarvan staan dus in Halfweg.

Aan en uit

Aan de buitenkant is niets bijzonders te zien, maar het is met deze techniek mogelijk dat een storing in het netwerk van de openbare verlichting automatisch gemeld wordt via LMS. Dat staat voor Light Management System. De gemeente kan daardoor sneller in actie komen om het euvel te verhelpen. “We kunnen de melder vóór zijn”, zegt Patrick Wever. Hij gunt de wethouder een kijkje in de slimme meetverdeelkast. De verleiding om de straatverlichting aan en uit te doen, is groot.

Vier mensen kijken in een meterkast op straat

De verleiding om de verlichting aan en uit te doen, is groot. Foto: gemeente Haarlemmermeer

Lichtcellen

Een andere slimmigheid van het systeem is dat het op lichtcellen schakelt en niet op de astronomische klok. Oftewel: het licht gaat aan als dat nodig, namelijk omdat het donker is en niet omdat het er de tijd voor is. Met LMS, dat er al een tijdje is en voor heel de gemeente werkt, kan de inwoner tot in detail een melding over de openbare verlichting maken. Die melding komt automatisch terecht bij de onderhoudsaannemer of de  ambtenaar die erover gaat. Binnen het systeem zijn de melder, de gemeente en de aannemer volledig op de hoogte van elkaars doen en laten.

Aluminium

Bijzonder aan de met ledlampen uitgeruste lichtmasten in Halfweg is  dat deze van aluminium zijn. Veruit de meeste in de gemeente zijn van staal. Maar aluminium is goedkoper en eenvoudiger te plaatsen. En veiliger, vertelt Patrick Wever. Je kunt immers ‘beter’ tegen aluminium aan botsen. Dat geeft meer mee dan onwrikbaar staal.  Als aan deze pluspunten een positief en eensluidend oordeel kan worden toegevoegd over de circulariteit van aluminium zou aluminium wel eens definitief van staal kunnen winnen en nemen nieuwe Haarlemmermeerse wijken het voorbeeld in Halfweg over. Ook vooruitstrevend is dat inmiddels het leeuwendeel van de ondergrondse kabels  'eigen net' is, aldus Patrick Wever. En dus niet meer van Liander. Dat is van belang bij kabelstoringen die Haarlemmermeer nu 150.000 euro per jaar kosten.

Vier mensen op straat bekijken een lichtmast

De met ledmasten uitgeruste lichtmasten zijn van aluminium. Foto: gemeente Haarlemmermeer

Duct tape

Als een aannemer bij werkzaamheden een kabel beschadigt, gebeurt het dikwijls dat hij de boel met duct tape repareert. Dat laat onder invloed van water in de bodem na verloop van tijd los waarna een tijdrovende en kostbare speurtocht naar het defect nodig is. Met de huidige technieken is in een oogwenk duidelijk wáár in het eigen net het probleem zit. “En je hebt een goed verhaal bij de verzekeraar want het wordt ook duidelijk wie de veroorzaker is”, aldus Patrick Wever.

Biosoil

Ook in Zwanenburg aan de Domineeslaan doen moderne technieken hun goede werk. Wethouder Marjolein Steffens-wordt hier bijgepraat over Biosoil, een Nederlands bedrijf dat de met oplosmiddelen verontreinigde bodem op een biologische manier saneert waardoor de verontreiniging als het ware afbreekt. De installatie lijkt op een raket. Het is een langdurig proces, krijgt de wethouder te horen maar het uiteindelijke resultaat is in elk geval beter dan bij de vorige bestrijdingswijze. Toen werd geprobeerd het goedje uit te koken maar dat bleek geen goed idee.

Raketachtige installatie in de buitenlucht achter een hek

De installatie die verontreinigde grond saneert, lijkt op een raket. Foto: gemeente Haarlemmermeer

Dennenlaan

Op de heringerichte Dennenlaan, in datzelfde Zwanenburg, zijn niet zozeer de wonderen ter techniek te bewonderen als wel het ambachtswerk van stratenmakers. De parkeervraagstukken behoren er door hun arbeid tot het verleden dus een beetje back tot the future is er op de Dennenlaan, die er fraai bij ligt, ook wel degelijk bij. En dat is met inbegrip van de voetgangers die niet meer zo vast ter been zijn en een rollator gebruiken. Voor hen is een rollatorroute bedacht. Met initiatiefnemer Wim Goudsmit maakt wethouder Steffens een praatje. Zij bedankt hem voor zijn inzet. Sowieso gaat Zwanenburg er hard op vooruit, kan worden vastgesteld. Patrick Wever: “Met het nieuwe dorpshuis en een nieuw dorpsplein is een echt dorpshart ontstaan. En de verlichting verrijkt de sfeer.”

De Dennenlaan 's avonds sfeervol verlicht

Sfeervolle verlichting in de Dennenlaan. Foto: gemeente Haarlemmermeer

Gepubliceerd op: 
29 nov 2021