Alle luiken open houden op de Zomer Studiebieb

Deel deze pagina
Een kind raken en pakken. Dat werkt het beste, zegt Mirjam van Campen van de Bibliotheek Haarlemmermeer waar zij coördinator sociaal domein en studiebieb is. Een kind alsmaar laten blokken, is tamelijk zinloos, weet ze. “Maar als je kinderen echt raakt en ze er plezier in krijgen, leren ze tien keer zo veel en tien keer zo snel.”

Eerste dag

Terwijl ze haar succesformules uit de doeken doet, zijn in andere ruimten van de bibliotheek in Hoofddorp en Floriande kleine groepjes kinderen met hun docenten begonnen aan de eerste dag van de Zomer Studiebieb 2021.

Zij gebruiken twee weken van hun zomervakantie om de lesurenachterstand die ze door corona hebben opgelopen in te halen. De Zomer Studiebieb, die vorig jaar haar debuut beleefde, komt in grote lijnen op hetzelfde neer als de studiebieb, die al sinds 2014 draait. Het gaat om volwaardige bijles- en huiswerkcentra in bibliotheken van Haarlemmermeer.

Gemiddeld maken zo’n 180 kinderen één tot twee keer per week gebruik van de studiebieb. Zo’n 60 kinderen daarvan via de Stichting Leergeld die zich inzet voor kinderen die opgroeien in gezinnen met een klein inkomen.

De studiebieb wérkt, weet Mirjam van Campen heel zeker. Er worden resultaten geboekt en doorbraken bereikt. Blije ouders en kinderen vertellen dat dóór waarmee de groei van de studiebieb grotendeels is verklaard. Ook doorverwijzingen van scholen zijn van invloed.

Mirjam van Campen staat rechts op de foto en geeft les aan een groepje meisjes

Mirjam van Campen, de kracht achter Studiebieb en Zomer Studiebieb. Foto: gemeente Haarlemmermeer. 

Zomer Studiebieb

En nu dan dus voor het tweede achtereenvolgende coronajaar de Zomer Studiebieb. Het voornaamste verschil is de tijd van het jaar waarin deze open is want de ‘gewone’ studiebieb is met vakantie.

Mirjam van Campen is de grote vrouw achter deze initiatieven. Zij wil hiermee leerlingen helpen met plannen, organiseren en het maken van schoolwerk. Gunstige neveneffecten zijn een groter zelfvertrouwen en meer plezier in het leren.

De Zomer Studiebieb richt zich voornamelijk op kinderen uit de groepen 7 en 8. Dat is, legt ze uit, omdat deze kinderen de minste tijd hebben om de opgelopen achterstanden in te halen.  

De gemeente Haarlemmermeer heeft uren ingekocht om kinderen te helpen de lesurenachterstanden in te lopen en Mirjam van Campen en haar docententeam zaten klaar voor 72 kinderen maar de teller is blijven steken op 36.

Vakantie

“De behoefte is groter”, weet Mirjam van Campen zeker. Maar er zijn ouders en scholen die vinden dat kinderen nu echt vakantie nodig hebben. Verder is het aanmelden niet in een handomdraai gebeurd en was er niet voor iedereen genoeg tijd om dat te organiseren, zegt ze.

Bij de kinderen die de komende twee weken dagelijks twee uur les volgen op de Zomer Studiebieb zitten veel kinderen met een niet -Westerse achtergrond. De coronaklappen zijn bij deze kinderen misschien wel nóg harder aangekomen. Bijvoorbeeld omdat hun ouders die de Nederlandse taal niet machtig zijn, hun kinderen thuis niet goed konden helpen.

“Als de sociale netwerken van zo’n kind dan ook nog eens wegvallen omdat het alleen maar thuis zit en Eritrees of Arabisch spreekt en het niet meer elke dag Nederlands hoort en zelf gebruikt, loopt het een achterstand op.”

Maar ook autochtone kinderen kunnen de klos zijn door corona. Ook hun ouders zijn niet allemaal bij machte om ze te helpen. En verder zijn er ook praktische problemen zoals een tekort aan devices. “Als papa en mama beiden moeten thuiswerken en er zijn maar twee computers thuis…”

Garanties dat de kinderen alles inhalen in die twee weken, geeft Mirjam van Campen niet. “Ook niet dat we van een vmbo’er een havist maken.”

Maar dat er fikse stappen kunnen worden gezet, staat vast. Dat de groepjes klein zijn en individuele aandacht binnen handbereik zijn, zijn grote pluspunten.

Over haar docenten zegt ze: “Dat zijn vaak remedial teachers die die grote groepen van bijna 30 kinderen zat zijn, meer individuele aandacht willen geven en snel resultaat willen zien.”

Begrijpend lezen

Wie denkt dat Studiebieb en Zomer Studiebieb bedoeld is voor niet zulke snuggere kinderen, zit grandioos mis, zegt Mirjam van Campen. Ze strooit met anekdotes die overtuigend afrekenen met dat vooroordeel. Bijvoorbeeld het verhaal over de jongen die eigenlijk overal goed in was op begrijpend lezen na.

We kwamen er op een gegeven moment achter dat hij nooit terug las. Dat dát het probleem was. De drang om de bladzijde om te slaan, was veel groter. Gemakzucht was het, gewoon gemakzucht. We hebben hem uitgelegd dat het wel een beetje mal is dat hij tijdens zijn drie voetbaltrainingen per week wél de moeite neemt om het veld op en af te rennen maar dat een zinnetje teruglezen hem te veel moeite kost. Dat zag hij zelf ook wel in. 

"Het ging toen trouwens niet meteen beter want hij paste wat hij hier had geleerd niet op school toe. Uiteindelijk kwam hij hier een dikke acht laten zien die hij op school had gekregen.”    

Snelle denker

Ook de anekdote over het zeer slimme meisje dat echter té snel dacht, is exemplarisch. “Ze antwoordde eerder dan de vraag was gesteld. Dat kan goed gaan. Maar ook fout. Bij proefwerken of Citotoetsen bijvoorbeeld. We hebben haar gevraagd hoe zij het zou vinden als iemand vlak vóór haar het laatste brood in de supermarkt zou weggrissen. Dat zou ze onbeleefd vinden, zei ze. Inmiddels is ze zo ver dat ze nu ook zelf de vraag vóór laat gaan.”

Alle luiken open

Mirjam van Campen, die zelf ook een lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs heeft gevolgd, zegt: “Kinderen kunnen het zich nog niet veroorloven, zoals jij en ik, om zich af te sluiten van dingen waar ze niet goed in zijn of die ze niet leuk vinden. Bij hen moeten alle luiken open blijven staan. Het is de kunst om ervoor te zorgen dat dat ook echt gebeurt. Langdurig blokken, werkt niet. Spelenderwijs kun je ook heel veel leren. Leren moet ook een beetje leuk blijven.”

Het is mede om die reden dat in het programma van de Zomer Studiebieb ook workshops zijn opgenomen over onder meer vloggen, Minecraft, escaperoom en band. 

Gepubliceerd op: 
12 jul 2021