Alle ballen verzamelen!

Deel deze pagina
Ik maakte er laatst een grapje over tijdens een overleg. Een grapje met een bloedserieuze ondertoon. We hadden het over de onzichtbaarheid in onze gemeente van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse-personen, LHBTI’s.

Dat is één van de eerste dingen die moet veranderen in Regenbooggemeente Haarlemmermeer, dat hun leven zich onder de radar afspeelt. Het staat niet voor niets bovenaan de Regenboogagenda die het college onlangs tot mijn niet geringe vreugde heeft vastgesteld.

Wat de grap was? Ik riep: “Alle ballen verzamelen!”
Misschien een beetje kort door de bocht, misschien een beetje te hoog Johan Derksen-gehalte, maar het is wel in slechts drie woorden precies wat de LHBTI’s te doen staat: meedoen aan onderzoeken, laat je stem horen, zorg dat je in beeld bent.
Ik richt me rechtstreeks tot jullie als ik zeg dat dat écht een voorwaarde is voor een succesvolle uitvoering van de Regenboogagenda. Een plan dat erin moet resulteren dat jullie worden geaccepteerd, op gepaste manier worden bejegend en de juiste informatie en het juiste advies krijgen.

Afgaande op landelijke statistieken zijn zo’n 10.000 inwoners van Haarlemmermeer homo, lesbisch, bi, transgender of interseksueel. 
Dat zijn dus veel mensen. Er zijn helaas aanwijzingen dat het lang niet altijd en overal even goed gaat met deze Haarlemmermeerders. Hun welzijns- en gezondheidsbeleving laat te wensen over, ze kampen met psychische problemen en eenzaamheid.

Ik schrik van veel passages en cijfers uit de beleidsnota bij de Regenboogagenda. In het kader van bewustwording en ook uit solidariteit wil ik u vragen met mij mee te schrikken. We zijn namelijk nog ver verwijderd van acceptatie.
De onthutsende cijfers gaan van scheldpartijen, pesterijen en seksueel geweld, tot bedreigingen en lichamelijk geweld. En van gevoelens van onveiligheid in eigen wijk, eenzaamheid en psychische klachten tot denken aan zelfdoding en daadwerkelijke zelfdoding aan toe. Omdat ze LHBTI zijn.
En ook geweld binnen het gezin, verstoting, ongepaste grappen op de werkvloer en het mijden van bepaalde takken van sport uit angst voor gebrek aan acceptatie zijn geen uitzondering.
Een berg ellende om van te duizelen, en waar je niet omheen kunt. Natuurlijk speelt dit alles niet alleen bij LHBTI’s. Maar wel in veel ernstiger mate dan bij heteroseksuelen.

Het lastige is dat we dit bijna niet van de mensen in Haarlemmermeer zélf horen. Dat komt doordat ze in vergelijking met vroeger er minder vertrouwen in hebben dat ze in vrijheid zichzelf kunnen zijn, meer conflictmijdend gedrag vertonen en minder bereid zijn aangifte te doen bij de politie en het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland. Als je de cijfers van de laatste twee vergelijkt met de cijfers van hulpverleners, kun je zien dat er iets niet klopt. Tenzij je in het sprookje gelooft dat wat je niet ziet er ook niet is.

Een belangrijk getal in dit verband is het aantal Haarlemmermeerse leden van Pink Panel van BDK. Dat zijn er 80. Dat is 0,8 procent. Dat is bijna niets. De uitkomsten van de Pink Panel onderzoeken, die elke twee jaar worden gehouden, zijn daarom op hun best een signaal. Echt inzoomen op de situatie van LHBTI’s in Haarlemmermeer is zo onbegonnen werk. Net als gericht lokaal beleid voeren.

Alle ballen verzamelen dus!
Er is werk aan de winkel. De kleuren van de Regenboog moeten feller stralen. In beleidstaal: vergroten van zichtbaarheid is een middel om het einddoel te bereiken van inclusief samenleven.
Dit blog is dus een oproep. Daar laten we het niet bij. We gaan de  Haarlemmermeerse Pink Panel leden vragen of wij over hun emailadressen mogen beschikken zodat we ze kunnen benaderen. Het eerstvolgende onderzoek is namelijk pas in 2021 en we willen nu al aan de slag. Ik eindig met dit email adres: Hanny.Weyde@haarlemmermeer.nl. Hanny, onze regenboogbeleidsambtenaar, zit namelijk klaar om alle ballen te verzamelen. In alle kleuren van de regenboog. Dus meld je aan als je ook het verschil wil maken.
    
 

Gepubliceerd op: 
9 mrt 2020