Aanvullende maatregelen buitensport jeugd

Deel deze pagina
Vanaf woensdag 29 april mogen sportaanbieders, die via hun bond lid zijn van NOC*NSF, weer beginnen met het aanbieden van sportactiviteiten op buitensportaccommodaties. Dit moet wel onder strikte voorwaarden en geldt alleen voor kinderen tot en met 12 jaar en jongeren tot en met 18 jaar.

Het gebruik van openbare ruimtes voor georganiseerde activiteiten is nog niet toegestaan. Naar verwachting komt de gemeente begin mei met nieuwe regels voor het gebruik van de openbare ruimte. De gemeente Haarlemmermeer maakt deze regels dan zo snel mogelijk bekend. 

Hockeyveld

Kinderen op het hockeyveld. Foto: Danny de Casembroot

Nieuw sportprotocol met strikte voorwaarden

NOC*NSF heeft, samen met sportbonden en het RIVM, een sportprotocol opgesteld. Hierin staat hoe het sportaanbod eruit komt te zien en wat deze strikte voorwaarden zijn. Zo is het belangrijk dat er gezondheids- en veiligheidsmaatregelen genomen worden. Wanneer een sportaanbieder zich houdt aan deze voorwaarden, is het mogelijk om te starten met de jeugdtrainingen. Daar is echter wel toestemming via de gemeente nodig. 

Sportaanbieders in Haarlemmermeer zijn via brieven, die op vrijdag 24 en 28 april verstuurd zijn, geïnformeerd met aanvullende informatie over afspraken en voorwaarden voor de mogelijke opening van sportaccommodaties. Zij kunnen nu aan de slag met het maken van een protocol dat aansluit bij hun accommodatie. Op de website van NOC*NSF  staan naast het protocol ook tips en voorbeeldposters en -borden die opgehangen kunnen worden rondom de sportaccommodaties. Op deze manier worden de strikte voorwaarden duidelijk en visueel gemaakt voor de sporter.

Inwoners, die sporten via een vereniging of sportaanbieder, kunnen de informatie vinden op de website van deze sportaanbieder. De vereniging of sportaanbieder communiceert over het eigen protocol. 

Zo vraag je toestemming aan

Om weer te mogen beginnen met sportactiviteiten op eigen terrein moet de aanvrager een eigen sportprotocol sturen naar corona-sport@haarlemmermeer.nl. Vermeld bij deze sportplannen de naam en contactgegevens (e-mail en telefoonnummer) van de corona-contactpersoon; en een lijst met sportactiviteiten (locatie, dagen, tijden, groepen). 

Het toetsen van het sportprotocol

Het landelijk sportprotocol is een harde eis. Daarom wordt elk ingediend sportprotocol getoetst op hoofdlijnen van het sportprotocol van het NOC*NSF. Indien akkoord, ontvangt de indiener toestemming voor de openstelling van de sportaccommodatie en/of de uitvoer van sportactiviteiten. 
Wanneer de sportaccommodatie open kan ligt de verantwoordelijkheid bij de sportaanbieder. Er wordt regelmatig gecontroleerd op overtreding van maatregelen. Bij een overtreding volgt, na een waarschuwing, een boete van 4000 euro. 

Geen eigen buitensportaccommodatie

Een sportaanbieder die geen eigen buitensportaccommodatie heeft, maar wel de sportactiviteiten weer wil opstarten, kan contact opnemen met Team Sportservice. Zij bieden ondersteuning bij een samenwerking met een sportaanbieder die wel een eigen accommodatie heeft. Kijk voor vragen op de website van Team Sportservice Haarlemmermeer.  

Gepubliceerd op: 
29 apr 2020