Aanvullende consultatie Sloterweg

Deel deze pagina
De gemeente Amsterdam wil de verkeersveiligheid op de Sloterweg in Amsterdam-Sloten verbeteren. In november 2020 stelde de gemeente Amsterdam daarom de Startnotitie Autoluw Sloten en Nieuw Sloten vast.

Een van de maatregelen om de Sloterweg verkeersveiliger te maken was het plaatsen van camera’s op de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen. Alleen inwoners van Sloten en Nieuw Sloten zouden de camera’s mogen passeren. Tijdens de consultatieperiode eind 2020 bleek dat veel inwoners uit omliggende wijken en uit Badhoevedorp het voorstel niet steunden. Daarnaast willen zij nadrukkelijker meegenomen worden in de verdere planvorming voor een veiligere Sloterweg. Hier geeft de gemeente Amsterdam gehoor aan, door een aanvullende consultatieperiode te organiseren in april 2021. 

Doel van deze consultatie is om breder inzicht te krijgen in de verkeerskundige problematiek in het gebied. En dit zo integraal mogelijk op te pakken. Ook wil Amsterdam nagaan of alle mogelijke oplossingen en ongewenste waterbedeffecten voldoende in kaart zijn gebracht. De gemeente Amsterdam publiceert nog deze maand meer informatie over de aanvullende consultatieperiode op de website.

Afbeelding Sloterweg en rotonde Amsterdam. Foto: gemeente Amsterdam.

Rotonde Sloterweg Amsterdam. Foto: Henk Roolvink.

Gepubliceerd op: 
9 mrt 2021