Aanpak ondermijning op Schiphol

Deel deze pagina
Op woensdag 31 maart werd minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid door de zogeheten Driehoek Schiphol Ondermijning bijgepraat tijdens een digitaal werkbezoek over de stand van zaken van de aanpak van ondermijning op Schiphol.

Forse stappen

Marianne Schuurmans, burgemeester van Haarlemmermeer:

We hebben de afgelopen periode forse stappen gemaakt in de aanpak van ondermijning op Schiphol. Zo hebben bedrijven bijvoorbeeld gevoelige logistieke processen aangepast, is er een integrale publiek-private samenwerking van de betrokken partners tot stand gekomen -bijvoorbeeld bij het controleren van vliegtuigen-, delen we informatie en geven we prioriteit aan het opsporen van criminele medewerkers. Daarnaast wordt gewerkt aan het bewust maken van de vele bedrijven en medewerkers op de luchthaven met betrekking tot ondermijning.  

Schiphol

De ingang van luchthaven Schiphol. Foto: Jur Engelchor.

Op iedere grote haven in de wereld zijn criminelen op zoek naar zwakke plekken en proberen ze onze goede infrastructuur te misbruiken voor hun illegale handel. In de aanpak van ondermijnende criminaliteit hebben we deze kabinetsperiode dan ook geïnvesteerd in weerbare bedrijfsinfrastructuur en logistieke knooppunten. Dankzij intensieve samenwerking - zoals die op en rond Schiphol door het bedrijfsleven met de Douane, Koninklijke Mareschaussee, Belastingdienst, FIOD, Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente Haarlemmermeer - pakken we ondermijnende criminaliteit aan en houden we risico’s in het vizier voor een sterke luchthaven

aldus minister Grapperhaus.

Minister Grapperhaus kreeg een korte impressie over een deel van de aanpak van genoemde risicolocaties uit het Ondermijningsbeeld: de bagagekelder, en het (beveiligde) bedrijventerrein op Schiphol-Oost. Hij is meegenomen in de publiek-privaat behaalde resultaten tot nu toe en de uitdagingen waarvoor het publiek private samenwerkingsverband zich nog geplaatst zien.

Ondermijning Schiphol

Schiphol is niet alleen interessant voor reizigers en de nationale economie. Net als op andere (lucht-)havens en grote steden ziet de georganiseerde criminaliteit ook hier kansen. Criminelen zoeken via bonafide bedrijven en medewerkers ingangen voor malafide praktijken. Zij worden daarbij al dan niet van binnenuit geholpen. In mei 2020 verscheen het rapport ‘Ondermijningsbeeld Schiphol’, waarin een beeld is geschetst van de aard en omvang van ondermijning op de nationale luchthaven. Het rapport onderschreef het nut en de noodzaak van de reeds lopende activiteiten en benadrukte de urgentie voor een bredere duurzame aanpak van misstanden op de luchthaven.

Burgemeester Schuurmans:

Onze versterkingsaanpak werpt z’n vruchten af. Door publiek-private samenwerking en investeringen hebben wij inzicht in de wijze waarop criminelen misbruik maken van processen, bedrijven en werknemers op de luchthaven en zijn er mooie stappen gezet om bedrijven en pashouders weerbaar te maken en logistieke werkprocessen en risicolocaties minder ontvankelijk te maken voor crimineel misbruik. Maar om hiermee verder te kunnen gaan en   onze ambitie in volle aard en omvang vorm en inhoud te geven, hebben we structureel capaciteit en middelen nodig.

Gepubliceerd op: 
1 apr 2021