Aangepaste regels terrassen en nieuw beleid evenementenvergunningen

Deel deze pagina
Vorig jaar november stelde het college de tijdelijke regels voor terrassen vast. Na signalen van ondernemers herziet het college deze tijdelijke regels. Zo kunnen onder voorwaarden openbare parkeerplaats(en) en laad- en losplaats(en) worden gebruikt voor tijdelijke terrassen. En kunnen onder voorwaarden voorwerpen zoals parasols in de grond verankerd worden.

Daarnaast verplaatst de gemeente Haarlemmermeer de evaluatie met ondernemers, omwonenden en politie van juni 2021 naar het najaar van 2021. Als de uitkomst van deze evaluatie positief is worden de tijdelijke regels verlengd tot 1 oktober 2022.

Nieuw beleid evenementenvergunningen

Ook heeft het college nieuw uitvoeringsbeleid voor evenementen vastgesteld. Dat was nodig na de samenvoeging met Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De aanvraag voor een evenementenvergunning wordt eenvoudiger én duidelijker. Daarnaast is nu een uniforme (risico)classificering voor evenementen. Die classificering wordt opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente. Het uitvoeringsbeleid is in samenwerking met politie, brandweer, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Veiligheidsregio en GGD Kennemerland en het Recreatieschap Noord-Holland. Het nieuwe beleid heeft ter inzage gelegen en is naar aanleiding van de reacties (zienswijzen) op een paar punten gewijzigd. Zo is er een nachtnorm voor geluid ingesteld op de dagen dat evenementen tot 01.00 uur mogen plaatsvinden. En zijn de doordeweekse eindtijden voor grote evenementen weer teruggezet naar 01.00 uur. Dat was 23.00 uur.

Het terras van Plein 40 in Hoofddorp

Het terras van Plein 40 op een zonnige dag. Foto: Kees van der Veer.

RIVM-maatregelen blijven van kracht

Zodra de terrassen weer open mogen is het van belang dat de RIVM-maatregelen nog steeds streng nageleefd worden en dat de ondernemers zich nog steeds houden aan de uitgangspunten die samen met de gemeente Haarlemmermeer zijn opgesteld. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de verkeersveiligheid, de noodzakelijke toegang voor calamiteitendiensten en het zoveel mogelijk voorkomen van overlast voor anderen. De gemeente heeft de ondernemers gevraagd extra aandacht te hebben voor de toegankelijkheid van mindervaliden. Zij moeten ook gebruik kunnen maken van het terras en moeten makkelijk kunnen passeren.

 

Gepubliceerd op: 
7 apr 2021